usein kysyttyä
testamenttilahjoittamisesta

useinkysyttyätestamenttilahjoittamisesta

5 usein kysyttyä kysymystä testamenttilahjoittamisesta

Vaikka testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, tulee sen täyttää tietyt muotovaatimukset, jotta sen tekijän toiveet toteutuvat. Ohessa viisi kysymystä ja vastausta aiheista, jotka ovat usein askarruttaneet ihmisiä.

Kysymykset ja vastaukset

1. Millaista omaisuutta voin testamentata?

Kirkon Ulkomaanavulle voi testamentata minkä muotoista omaisuutta tahansa. Lahjoitus voi olla esimerkiksi rahavaroja, osakkeita tai arvo-osuuksia, asunto-osakkeita tai kiinteistöjä.

2. Mihin testamenttilahjoitukset käytetään?

Kohdentamattomilla lahjoituksilla autetaan ihmisiä, jotka kullakin hetkellä tarvitsevat kaikkein eniten apua. Tästä syystä kohdentamaton lahjoitus on aina hyvä vaihtoehto. Voit myös testamentissasi määritellä, millaiseen työhön haluaisit lahjoituksen käytettävän, esimerkiksi naisten koulutukseen tai katastrofityöhön.

3. Miten suuri osuus testamenttilahjoituksesta menee veroihin?

Kirkon Ulkomaanavun ei yleishyödyllisenä järjestönä tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta lainkaan veroa.

4. Kuka voi toimia testamentin todistajana?

Testamenttia varten tarvitaan kaksi samaan aikaan läsnä olevaa todistajaa, joiden tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja oikeustoimikelpoisia. Puolisoa, lähiomaista tai henkilöä, jolle tai jonka lähiomaiselle saattaa olla testamentista hyötyä, ei saa käyttää todistajana.

5. Missä testamenttia kannattaa säilyttää?

Valmiin testamentin voi jättää säilöön turvalliseen paikkaan kuten pankin tallelokeroon tai asianajotoimistoon. Säilytyspaikka kannattaa olla turvallinen mutta helposti löydettävissä. Kirkon Ulkomaanapu ottaa mielellään vastaan kopion testamentista.

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamenttilahjoitus

Muistamalla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet mukana toteuttamassa unelmaa paremmasta maailmasta ja turvaat paremmat edellytykset elämään myös tuleville sukupolville.

Teko joka kantaa

Perhosvaikutukseksi kuvataan sitä, kuinka hyvin pieni asia, esimerkiksi perhosen siivenisku, voi saada aikaan suuren muutoksen toisella puolen maailmaa. Minkälaisen jäljen sinä haluat jättää maailmaan?

Testamenttilahjoittajat kertovat

Testamentti hädänalaisten auttamiseksi on jalo teko. Se on lahjoitus, joka jää rakentamaan parempaa maailmaa lukemattomille lapsille vielä silloinkin, kun sinä olet jo poissa.

Kiinnostaako testamentti- lahjoittaminen?

Annamme mielellämme lisätietoa testamenttilahjoituksen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Sari Kuusela
Projektipäällikkö
+358 50 304 5101
testamentit@kua.fi