Testamenttilahjoitus

Testamenttilahjoitus

Teko joka kantaa

Perhosvaikutukseksi kuvataan sitä, kuinka hyvin pieni asia, esimerkiksi perhosen siivenisku, voi saada aikaan suuren muutoksen toisella puolen maailmaa. Niin ikään elämässämme tekemillämme teoilla on vaikutuksia, joita voi olla vaikeaa havaita tai ennustaa.

Me suomalaiset olemme tottuneet ajattelemaan, että kaikkia tarvitaan. Siihen ajatukseen on perustunut myös pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa jokainen on haluttu pitää mukana kyydissä. Kaveria ei jätetä.

Samaa solidaarisuutta me Kirkon Ulkomaanavussa haluamme ulottaa vielä laajemmalle, koko ihmiskuntaan. Suomen suurimpana kansainvälisen avun järjestönä teemme työtä kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus hyvään elämään. Oikeus koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan kuuluvat kaikille.

Kun luonnosmullistus tai muu kriisi iskee, avun on lähdettävä heti. Lahjoittajiemme avulla pystymme viemään elintärkeää hätäapua katastrofin uhreille. Kaikkein köyhimmillä alueilla autamme lapsia pääsemään kouluun ja perheitä saamaan välineet toimeentulon hankkimiseen. Näin voimme rakentaa perustaa paremmalle huomiselle.

Kauaskantoisen muutoksen aikaansaamiseksi on puututtava ongelmien juurisyihin. Pitkäjänteinen toiminta vie aikaa, mutta se on välttämätöntä kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Tärkeintä on oikea suunta. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuudesta muodostuu.

Yksi tapa tehdä suuri vaikutus on muistaa maailmamme kaikkein heikoimpia testamentissasi. Se on helppoa. Pienellä teolla voi olla paljon kokoaan suurempi merkitys. Se voi muuttaa monien perheiden elämän toisella puolen maailmaa.

Maailma voi näyttää epävarmalta, mutta se on varmaa, ettei hyviä tekoja ole ikinä liikaa. Sydämestä tulevat päätökset eivät mene ikinä hukkaan. Ne jäävät kaikumaan ikuisuuteen.

Minkälaisen jäljen sinä haluat jättää maailmaan?

Testamentillä tuet kehitysmaiden lasten koulutusta

Tilaa maksuton testamenttiopas

Voit tilata avuksesi kotiisi maksutta testamenttioppaan, josta löydät lisätietoa testamenttilahjoituksesta sekä testamentin tekoon liittyvistä muotoseikoista.

5 usein kysyttyä kysymystä

Vaikka testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, tulee sen täyttää tietyt muotovaatimukset, jotta sen tekijän toiveet toteutuvat. Ohessa viisi kysymystä ja vastausta aiheista, jotka ovat usein askarruttaneet ihmisiä.

”Testamentti on tosi iloinen asia”

Mitkä asiat ovat minulle kaikkein tärkeimpiä? Millaisen vaikutuksen minä haluan jättää maailmaan? Testamenttia tehdessä ihminen helposti ajautuu suurten kysymysten äärelle. Niin kävi myös 55-vuotiaalle Aulikki Uusitalolle.