TEKo JOKA KANTAA

TEKoJOKAKANTAA

Perhosvaikutukseksi kuvataan sitä, kuinka hyvin pieni asia, esimerkiksi perhosen siivenisku, voi saada aikaan suuren muutoksen toisella puolen maailmaa. Niin ikään elämässämme tekemillämme teoilla on vaikutuksia, joita voi olla vaikeaa havaita tai ennustaa.

Me suomalaiset olemme tottuneet ajattelemaan, että kaikkia tarvitaan. Siihen ajatukseen on perustunut myös pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa jokainen on haluttu pitää mukana kyydissä. Kaveria ei jätetä.

Samaa solidaarisuutta me Kirkon Ulkomaanavussa haluamme ulottaa vielä laajemmalle, koko ihmiskuntaan. Suomen suurimpana kansainvälisen avun järjestönä teemme työtä kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus hyvään elämään. Oikeus koulutukseen, toimeentuloon ja rauhaan kuuluvat kaikille.

Kun luonnosmullistus tai muu kriisi iskee, avun on lähdettävä heti. Lahjoittajiemme avulla pystymme viemään elintärkeää hätäapua katastrofin uhreille. Kaikkein köyhimmillä alueilla autamme lapsia pääsemään kouluun ja perheitä saamaan välineet toimeentulon hankkimiseen. Näin voimme rakentaa perustaa paremmalle huomiselle.

Kauaskantoisen muutoksen aikaansaamiseksi on puututtava ongelmien juurisyihin. Pitkäjänteinen toiminta vie aikaa, mutta se on välttämätöntä kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Tärkeintä on oikea suunta. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuudesta muodostuu.

Yksi tapa tehdä suuri vaikutus on muistaa maailmamme kaikkein heikoimpia testamentissasi. Se on helppoa. Pienellä teolla voi olla paljon kokoaan suurempi merkitys. Se voi muuttaa monien perheiden elämän toisella puolen maailmaa.

Maailma voi näyttää epävarmalta, mutta se on varmaa, ettei hyviä tekoja ole ikinä liikaa. Sydämestä tulevat päätökset eivät mene ikinä hukkaan. Ne jäävät kaikumaan ikuisuuteen.

Minkälaisen jäljen sinä haluat jättää maailmaan?

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamenttilahjoitus

Muistamalla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet mukana toteuttamassa unelmaa paremmasta maailmasta ja turvaat paremmat edellytykset elämään myös tuleville sukupolville. Jokaisella testamenttilahjoituksella on suuri merkitys köyhän perheen elämässä.

Nainen istuu pöydän äärellä kappelissa.

Testamenttilahjoittaja
Aulikki Uusitalo

Mitkä asiat ovat minulle kaikkein tärkeimpiä? Millaisen vaikutuksen minä haluan jättää maailmaan? Testamenttia tehdessä ihminen helposti ajautuu suurten kysymysten äärelle. Niin kävi myös 55-vuotiaalle Aulikki Uusitalolle.

5 usein kysyttyä kysymystä testamenttilahjoittamisesta

Vaikka testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, tulee sen täyttää tietyt muotovaatimukset, jotta sen tekijän toiveet toteutuvat. Ohessa viisi kysymystä ja vastausta aiheista, jotka ovat usein askarruttaneet ihmisiä.