Testamentsdonation

Testamentsdonation

En handling som bär

Med fjärilseffekten menar man hur något mycket litet, till exempel en fjärils vingslag, kan åstadkomma stora förändringar på andra sidan jorden. På samma sätt är det svårt att upptäcka eller förutse alla de effekter våra handlingar har.

Vi finländare tänker sedan gammalt att alla i samhället behövs. Den nordiska välfärdsmodellen vilar på denna grundtanke om att inkludera alla. Ingen får lämnas i sticket.

På Kyrkans Utlandshjälp vill vi utvidga denna solidaritet ännu längre, till att gälla hela mänskligheten. Som Finlands största organisation för internationellt bistånd, arbetar vi under de svåraste omständigheter för att varje människa skall ha möjlighet till ett gott liv. Alla har lika rätt till utbildning, utkomst och fred.

När en naturkatastrof eller kris slår till måste nödhjälpen komma igång omedelbart. Tack vare våra understödare kan vi bistå människor som drabbats. I de allra fattigaste delarna av världen stöder vi barnens skolgång och förbättrar föräldrarnas utkomstmöjligheter. På så sätt kan vi lägga grunden för en bättre morgondag.

För att åstadkomma förändringar som bär långt måste man ta itu med problemens verkliga orsaker. Att jobba långsiktigt är tidskrävande men nödvändigt. Det viktigaste är att riktningen är den rätta. Tillsammans kan vi påverka hurdan framtiden blir.

Att komma ihåg världens mest utsatta människor i sitt testamente är en gärning av stor betydelse. Det är inte svårt att genomföra och kan ha större effekt än man skulle tro. Det kan förändra många utsatta familjers liv.
Världen kan te sig osäker men ett är säkert; det finns aldrig för många goda gärningar. Goda beslut ur hjärtat är inte förgäves. De klingar kvar i evigheten.

Vilket avtryck vill du lämna i världen?

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamentsdonation

Vår dröm är att varje människa skulle ha möjlighet till ett människovärdigt liv där livets grundförutsättningar såsom rent vatten, tillräcklig näring, utkomstmöjligheter och skolgång, förverkligas. Otaliga är de familjer i utvecklingsländerna som drömmer om dessa möjligheter.

5 vanliga frågor om testamentsdonation

Det är inte svårt att upprätta ett testamente men det är dock viktigt att det uppfyller vissa formkrav. Här finner du fem vanliga frågor om testamentsdonation och svar på dem.

Nainen istuu pöydän äärellä kappelissa.

Testamentsgivaren
Aulikki Uusitalo

Vad är det allra viktigaste för mig? Vilket avtryck vill jag lämna efter mig? Upprättandet av ett testamente kan innebära att vi ställs inför stora och existentiella frågor. Så var det med 55-åriga Aulikki Uusitalo.

Har du övriga frågor?

Vi ger gärna tilläggsinformation i testamentfrågor.

Ta kontakt

Sofia Rindmar
Projekchef för testamentärenden
040 645 3468
sofia.rindmar@kua.fi