TESTAMENTTILAHJOITTAJA
AULIKKI UUSITALO

TESTAMENTTILAHJOITTAJAAULIKKIUUSITALO

”Testamentti on tosi iloinen asia”

Mitkä asiat ovat minulle kaikkein tärkeimpiä? Millaisen vaikutuksen minä haluan jättää maailmaan? Testamenttia tehdessä ihminen helposti ajautuu suurten kysymysten äärelle. Niin kävi myös 55-vuotiaalle Aulikki Uusitalolle.

Kirkon Ulkomaanavun työ lähellä sydäntä

Luonto, kuorolaulu ja läheiset kuuluvat Uusitalon elämän tärkeisiin asioihin. Samoin vapaaehtoistyö Jätkäsaaren Hyvän toivon kappelissa tuo mielekkyyttä ja tunnetta yhteenkuuluvuudesta. Niin ikään Kirkon Ulkomaanavun työ maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolesta on lähellä Uusitalon sydäntä.

”Kirkon Ulkomaanapu noudattaa omaa arvomaailmaa, joten voin luottaa eettiseen toimintaan. Autetaan kaikkein köyhimpiä ihmisiä, niitä ketkä ovat kaikkein eniten avun tarpeessa.” Uusitalo päätti testamentin tekemisen yhteydessä lahjoittaa merkittävän osan omaisuudestaan Kirkon Ulkomaanavun työn tukemiseen. Jo ennen testamenttilahjoituksen tekemistä hän on toiminut kuukausilahjoittajana.

”Kirkon Ulkomaanapu panostaa naisten, lasten ja nuorten kouluttamiseen ja kannatan sitä kovasti. Naisten kouluttaminen vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan.”

Nainen istuu puiston penkillä.
Vapaaehtoistyö Jätkäsaaren Hyvän toivon kappelissa tuo Aulikki Uusitalolle mielekkyyttä ja tunnetta yhteenkuuluvuudesta.

”On tosi kiva tunne, kun voi tehdä jotain hyvää”

Uusitalon omat vanhemmat tekivät testamentin hyvissä ajoin, mikä helpotti aikanaan käytännön asioiden hoitoa, ja hän on itsekin halunnut toimia samoin. ”Koen että testamentti on asia, joka on parempi hoitaa liian aikaisin kuin liian myöhään, silloin kun on vielä järjissään ja hyvissä voimissa. Ainahan voi tehdä uuden testamentin, jos mieli muuttuu.”

Vaikka testamentin tekeminen oli jo pitkään ollut Uusitalolla mielessä, jäi sen tekeminen pitkään roikkumaan, kun hän ei ollut varma, miten edetä. Kun testamentti tuli viimein tehtyä, Uusitalon valtasi positiivinen olo. ”Mielestäni testamentti on tosi iloinen asia. Tuntuu hyvältä, että jos jotain jää, siitä hyötyvät tahot, jotka ovat itselle tärkeitä. On tosi kiva tunne, kun voi tehdä jotain hyvää.”

Puutarhurin ammattia harjoittava Uusitalo haluaa korostaa, ettei ihmisen tarvitse olla varakas tehdäkseen lahjoituksen hyvään tarkoitukseen. ”Vaikka itse olen pienituloinen ihminen, jollekin toiselle pienikin osuus omaisuudestani voi olla iso. Haluaisin esimerkilläni rohkaista myös muita ihmisiä tekemään testamentin, vaikka ei olisikaan suurta omaisuutta.”

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Testamenttilahjoitus

Muistamalla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet mukana toteuttamassa unelmaa paremmasta maailmasta ja turvaat paremmat edellytykset elämään myös tuleville sukupolville. Jokaisella testamenttilahjoituksella on suuri merkitys köyhän perheen elämässä.

Teko joka kantaa

Perhosvaikutukseksi kuvataan sitä, kuinka hyvin pieni asia, esimerkiksi perhosen siivenisku, voi saada aikaan suuren muutoksen toisella puolen maailmaa. Minkälaisen jäljen sinä haluat jättää maailmaan?

5 usein kysyttyä kysymystä testamenttilahjoittamisesta

Vaikka testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, tulee sen täyttää tietyt muotovaatimukset, jotta sen tekijän toiveet toteutuvat. Ohessa viisi kysymystä ja vastausta aiheista, jotka ovat usein askarruttaneet ihmisiä.