Årsöversikt 2015

Östra och södra Afrika

I östra och södra Afrika hade Kyrkans Utlandshjälp 58 arbetstagare och 18 samarbetspartner.

xxx

Jag är från Bor och kom hit med mina föräldrar, min
syster och mina tre bröder. Jag tycker om undervisningen,
lärarna och allting. Nu vill jag lära mig skriva.”
--- Nyandeng Deng Majeu, som går i årskurs 1 i en skola
som Utlandshjälpen byggt i Sydsudan.

Utbildning och konfliktlösning i östra Afrika

ESARO_SV

I SOMALIA förbättrades Utlandshjälpens möjligheter att verka genom att det politiska läget blev stabilare, och tack vare den socioekonomiska utvecklingen och internationella samarbetspartner. Fokus låg på fredsarbetet och på att stöda de lokala myndigheterna. Landets flyktingläger har redan varit fulla I åratal. I fjol kom 30 000 flyktingar till från Jemen, vilket ytterligare försvårade situationen.

I SYDSUDAN innebar fredsavtalet som slöts i augusti inte ett slut på konflikten som blossade upp 2013. Vår samarbetspartners personal evakuerades då våldsamheterna spred sig till Mundri. Vi tvingades avbryta människorättsupplysningen i skolorna samt mjölk- och hönsgårdsprojekten som stöder kvinnors utkomst.

Tyngdpunkten i arbetet låg på humanitär hjälp med långt perspektiv. Utlandshjälpen byggde 35 tillfälliga skolor och tryggade skolgången för 1 800 barn. För att göra tillgången till mat tryggare delade Utlandshjälpen ut frön och arbetsredskap och undervisade i jordbruk. I Pibor samarbetade Utlandshjälpen på ett nytt sätt med den privata sektorn för att erbjuda utkomstmöjligheter för de unga.

För att motverka den höga ungdomsarbetslösheten i UGANDA hjälpte Utlandshjälpen de lokala myndigheterna att ordna yrkesutbildning för såväl lokalbefolkningen som unga flyktingar från Kongo. I flyktinglägret i Adjumani stöddes utbildning för sudanesiska flyktingar.

I KENYA fokuserade Utlandshjälpen på konfliktlösning och -förebyggande på landsbygden i norr. Där skapar torkan och de knappa naturresurserna osämja mellan stammarna. Utlandshjälpen ordnade bland annat tre nationella och nio lokala forum där man slöt nio fredsavtal mellan nomadstammar.

I MOÇAMBIQUE stödde Utlandshjälpen utkomstmöjligheterna i byasamhällena i provinsen Gaza och I Maputos storsdagsområde. Kyrkans Utlandshjälps arbete i landet avslutades i slutet av år 2015.

Finansiering av programmen i östra och södra Afrika