Oppilaita luokassa ja muita nuoria kurkkimassa ikkunan takaa.

Flyktingfrågor en tyngdpunkt i påverkansarbetet

Kyrkans Utlandshjälp har tillsammans med sina samarbetspartner fortsatt fördjupa och utveckla påverkansarbetet på en global, nationell och lokal nivå.

I sina programländer organiserade KUH under 2017 över 140 projekt inom påverkansarbetet. Det är betydligt fler projekt än tidigare år. Som ett resultat av arbetet kunde 8 100 barn i Kenya återvända till skolan, i Kambodja kunde man lösa 600 marktvister och i Sydsudan fick man till stånd ett fredsavtal mellan lokala samhällen i delstaten Boma.

Tyngdpunkten inom påverkansarbetet både i Finland och globalt ligger på flyktingfrågor. I anslutning till Syrien-mötet i Helsingfors som Finland stod värd för ordnade KUH i samarbete med finländska medborgarorganisationer ett medborgarorganisationsseminarium. Under seminariet lyckades man förmedla budskapet från medborgarorganisationernas representanter till finansiärerna i Syrien-mötet. Seminariets deltagarantal, 250 personer, överskred arrangörernas förväntningar. Det var första gången som ett evenemang ordnat av medborgarorganisationer länkades ihop med det internationella Syrien-mötet. Efter det här började man också arrangera medborgarorganisationsdagar till kommande Syrien-konferenser.

KUH ökade beslutsfattarnas förståelse för de personer som finns inom ramen för KUH:s arbete samt för den globala flyktingsituationen genom att ordna besök till Jordanien för nyckelpersoner inom riksdagspartierna, Utrikeshandels- och utvecklingsministern samt för representanter av den lutherska kyrkans församlingar. KUH ordnade också ett besök av Ugandas flyktingkommissionär till Finland.

Tillsammans med Fredsmedlingsnätverket för religiösa och traditionella ledare ordnade KUH ett besök till USA för Finlands arbets- och näringslivsminister så att han kunde bekanta sig med landets bästa praxis för hur invandrare integreras och sysselsätts och för hur våldsam ekstremism förebyggs.

KUH drev aktiv kampanj tillsammans med andra finländska medborgarorganisationer för att höja Finlands flyktingkvot. Som en följd av det arbetet föreslog inrikesministern att kvoten skulle höjas, men hela regeringen ställde sig inte bakom förslaget.

Dessutom ordnade KUH ett evenemang för högklassig utbildning i Eritrea i samband med FN:s människorättsråds möte. Evenemanget ”Missing Middle in investments” ordnades i samband med Världsbankens vårmöte och handlade om medelstora investeringar. KUH deltog också i granskningsarbetet av rekommendationerna inom FN:s periodiska globala kontroll för mänskliga rättigheter (UPR) i Uganda, Sydsudan och Myanmar.

KUH deltog också i ett evenemang i Geneve där granskningsrapporten för Sydsudan och Uganda godkändes. KUH deltog också i lokala evenemang i sina verksamhetsländer. KUH publicerade 40 utlåtanden, deltog i flera handläggningar, gjorde inlägg under flera seminarier och konferenser samt gav intervjuer om påverkansarbetet för media.