Årsöversikt 2015

Changemaker skapade en fredskedja

Ungdomsnätverket Changemaker hade år 2015 förebyggande av våldsfrämjande radikalisering som tema för sitt påverkansarbete. Nätverkets kampanj Fredens radikaler fanns på plats vid tio evenemang under sommaren och arrangerade tre öppna diskussioner. Kampanjen samlade in 2 235 tankar om fred till en fredskedja.

Tidningen Globalisti, som görs av nätverkets frivilliga, gav ut två nummer. Vårnumret fokuserade på kampanjtemat radikalisering medan höstnumret handlade om den högaktuella migrationen.

Till nätverkets viktigaste utbildningar hörde Changemaker-veckosluten i april och november som samlade ett rekordantal nya medlemmar. Medlemsrekryteringen skedde främst vid evenemang för unga kristna, såsom Oulugospel och festivalen Maata näkyvissä (Land i sikte). Changemaker fick 267 nya medlemmar under året.

För att stöda lokalgruppsveksamheten skapade man verksamhetsmodeller som är enkla att kopiera, och genom att dela erfarenheter vid lokalgruppsdagarna i januari och augusti. Under året lanserades också ett nytt material för nätverkets frivilliga: Changemaker – Opas toimimaan.