Gemensamt Ansvar 2017 bekämpar människohandel och stöder unga syriska flyktingars utbildning

Insamlingsmålet för Gemensamt Ansvar år 2017 är Mellanöstern, speciellt Jordanien, där Utlandshjälpen arbetar med utbildning och psykosocialt stöd för unga syriska flyktingar.

Kring 60 procent av Gemensamt Ansvar-insamlingens intäkter går via Kyrkans Utlandshjälp till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp.

Det internationella insamlingsmålet år 2017 är Mellanöstern. I det internationella arbetet, som stöds med insamlingsmedlen, ligger fokus framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett bra liv, och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Jordanien har tagit emot tredje mest flyktingar av alla världens länder, sammanlagt över 650 000 människor. Flyktingarna bor i såväl städer som på flyktingläger.

Flyktingsituationen är en utmaning för Jordanien, som lider av en brist på naturresurser. I landet bor 6,6 miljoner invånare och utrymmet i skolorna tar slut. I fjol var en tredjedel av flyktingarna utanför utbildningssystemet, och Utlandshjälpen arbetar speciellt med att förbättra ungdomarnas möjligheter till utbildning och utkomst.

Kyrkans Utlandshjälp erbjuder flyktingarna bland annat undervisning i engelska, yrkesutbildning samt psykosocialt stöd. Utlandshjälpen organiserar fritidsaktiviteter som till exempel fotboll och cirkusskola.

Insamlingen stöder också det långvariga utvecklingssamarbetet i Centralafrikanska republiken, Uganda och Myanmar.

I Finland används insamlingsmedlen i samarbete med Pro-tukipiste r.f., Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen r.f. och Monika-Naiset liitto r.f. till att hjälpa människor som fallit offer för människohandel.

Gemensamt Ansvar 2017 kör i gång på söndagen den 5 februari 2017.

Ge en gåva: https://www.yhteisvastuu.fi/sv/ge-en-gava/