Årsöversikt 2015

Mellanöstern

I Mellanöstern hade Kyrkans Utlandshjälp 17 arbetstagare och 8 sammarbetspartner.

xxx

Jag arbetar för Utlandshjälpen som engelsklärare i flyktinglägret Azraq. Jag vill utrusta barnen och de unga inför framtiden. Min stora dröm är att tillsammans med de andra flyktingarna kunna återvända till Syrien så snabbt som möjligt.
- Omran Mansour, Jordanien

xxx

Som en del av Kyrkans Utlandshjälps projekt i flyktinglägret Zaatri tränar jag ett flicklag i fotboll. I lägret har Utlandshjälpen två fotbollsgrupper för pojkar och två för flickor.
- Wa'ad, Jordanien

Fotboll och fredsfostran i Mellanöstern

MERO_SV

Utlandshjälpens Mellanösternkontor finns i Amman i Jordanien.

I fjol ordnade Utlandshjälpen utbildning och fritidsaktiviteter för barn och unga i JORDANIEN. Både syriska flyktingar och unga jordanier deltog. Idén var att hjälpa flyktingarna i det utdragna flyktingskapet där de inte kan återvända till sitt hemland. Att värdsamhället deltog hjälpte till att minska spänningarna mellan flyktingarna och lokalbefolkningen.

Kyrkans Utlandshjälp beställde en undersökning om det lokala fredsskapande arbetet i SYRIEN. Den resulterade i rapporten ”Inside Syria: What Local Actors Are Doing for Peace” som publicerades i fjol. Att brett observera de lokala fredsmäklarna ökar förståelsen för deras behov och för de utmaningar de möter. Det gör det också lättare att involvera de lokala fredsmäklarna i framtida insatser för freden.

Det gjordes också upp en plan för att starta upp arbetet i Syrien år 2016. Projektets mål är att göra det möjligt för 2 200 barn att gå i skola och att trygga skolornas fortsättning.

I ISRAEL och på de ockuperade PALESTINSKA OMRÅDENA arbetade man för att främja mänskliga rättigheter genom freds- och medborgarfostran, försvara palestiniernas rättigheter och stöda utkomstmöjligheterna på Västbanken. Ungefär 6 500 personer nåddes direkt eller indirekt av arbetet.

Utvecklingsprojekten i LIBANON avslutades i slutet av 2015 som en följd av att Finlands regering skar ner anslagen till utvecklingssamarbetet. Arbetet fokuserade på att mildra den ekonomiskt svåra situationen i lokalsamhällen med syriska flyktingar, och att erbjuda medborgarfostran åt libanesiska unga med olika bakgrund.

Finansiering av programmen i Mellanöstern