Årsöversikt 2015

Lärare utan gränser utvecklade skolsektorn

I fjol arbetade tolv volontärer från nätverket Lärare utan gränser i olika projekt för utbildningssektorerna i Uganda, Eritrea, Liberia, Sydsudan samt i Kambodja, där den största gruppen arbetade.

Tillsammans med holländska organisationen Edukans ordnade Lärare utan gränser för andra gången programmet World Teacher i Kenya. I programmet deltog nio lärare från Finland. De arbetade två veckor i lokala grundskolor där de fokuserade på att vara mentorer för lärare och rektorer när det gäller elevcentrerade undervisningsmetoder och vikten av att eleverna får lära sig genom handling. Programmen stöder också nätverkande mellan de lokala skolorna.

Skolorna på Drumsö i Helsingfors skickade sina lärare på korta volontäruppdrag i Kambodja, där de arbetade med sina lokala samarbetsskolor. På hösten kom en rektor från Kambodja på svarsvisit till Finland. Motivationen är hög i det här samarbetet där alla parter lär sig nya saker.

Årets pris för global fostran gick till skolan Raunistulan yhtenäiskoulu i Åbo. Lärarserien vanns av laget från gymnasiet i Seinäjoki. Priserna delades ut av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vid nätverkets årliga evenemang på Världslärardagen.