Changemaker protesterade mot överfisket

Fjolårets höjdpunkter för ungdomsnätverket Changemaker var kampanjen mot överfiske, det internationella mötet samt det nya projektet med videoverkstäder för unga asylsökande.

Kampanjen Kadonneet eväät (Försvunnen fisk) startade i april och syntes under året vid evenemang runtom i Finland. Kampanjens vädjan krävde att Finland arbetar för att det ska skrivas in bindande fångstkvoter i alla bilaterala fiskeavtal som Europeiska unionen sluter. Kampanjen avslutades i december då vädjan överräcktes till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen samt skickades till EU:s miljö- och fiskekommissionär Karmenu Vella. Vädjan hade 2 586 undertecknare. Den annorlunda och roliga kampanjen lockade dessutom 212 nya medlemmar till Changemaker.

I oktober arrangerade Changemaker ett internationellt möte med syftet att stärka samarbetet mellan Changemaker-nätverken i olika länder och deras gemensamma påverkansarbete. Representanterna för Island, Kambodja, Norge och Danmark deltog också i höstens utbildningsveckoslut.

Changemaker startade ett nytt tvåårigt projekt: Med egna ord (Omin sanoin–In My Own Words). Målet är att med videoarbete stöda unga asylsökandes integration och ge dem möjligheten att berätta sin historia. År 2016 ordnades videoverkstäder i Helsingfors, Esbo och Åbo. Filmerna som skapades premiärvisades i december i Åbo vid en öppen tillställning som fyllde salen.