Årsöversikt 2015

Väst- och Centralafrika

I Väst- och Centralafrika hade Kyrkans Utlandshjälp 45 arbetstagare och 14 samarbetspartner.

xxx

Jag gillar allt som lärs ut! Jag har lärt mig så mycket. Jag har ingen som kan hjälpa till att försörja min ettåriga son. Den här utbildningen förändrar mitt liv. Min dröm är att grunda en egen matkiosk där jag kan sälja mat som jag tillrett.”
--- Zainab Sheriff, Sierra Leone, som studerar
vid restauranglinjen

xxx

Jag sådde riskornen jag fått och fick en bra skörd. En del av den sparade vi, en del åt vi. Skörden ger oss mat för cirka sex månader, sedan äter vi kassava.”
--- Omai Tokai, Liberia, arbetet för livsmedelsförsörjningen
efter ebolan

xxx

Att lokalsamhället är uppdelat i muslimer och kristna gör stödet till skolorna i den här stadsdelen extra betydelsefullt. Jag ser med tillförsikt på framtiden, för det här projektet som stöds av Utlandshjälpen strävar efter att samla två väldigt olika grupper i samma skola. På det här sättet blir de unga tillsammans Centralafrikas unga, och gör sig av med de stigman som krisen skapat.
--- Rogoue Rufin Thierry, Gbaya Doumbia-skolans rektor, Centralafrikanska republiken

xxx

Jag lärde mig sy i ETN-utbildningscentret. Det gör mig så lycklig. Tidigare sålde jag kål på marknaderna men fick mycket mindre inkomster. De räckte inte för att försörja familjen. Dessutom är det här jobbet mycket lättare. Jag kan sitta här och behöver till exempel inte bära kål i 15 kilometer.
--- Kubuya Kahoo, Masisi, Kongo

Yrkesutbildning och stöd för utkomst i Väst- och Centralafrika

WECARO_SV

Kyrkans Utlandshjälps kontor för Västoch Centralafrika finns i Monrovia I Liberia.

Efterdyningarna av ebolaepidemin påverkade Utlandshjälpens arbete i Liberia och Sierra Leone väldigt mycket under fjolåret. Vårt arbete fokuserade på att bredda utkomst-möjligheterna och erbjuda bra yrkesutbildning i lokalsamhällena.

I Liberia och Sierra Leone arbetade Utlandshjälpen för att trygga tillgången på mat i samhällen som återhämtar sig från ebolaepidemin. Matproduktionen utvecklades och gjordes mångsidigare. Småbrukare fick arbetsredskap och utsäde samt erbjöds utbildning. Utsatta familjer på landsbygden fick kontanter för omedelbara utgifter. Det stimulerade samtidigt de lokala marknaderna. Utlandshjälpen deltog aktivt I påverkansarbetet kring ebolaepidemin tillsammans med de andra internationella medborgarorganisationerna.

I LIBERIA främjade Utlandshjälpen bland annat öppnandet av skolorna i 35 samhällen genom en kampanj för att förhindra ebola och förbättra hygienrutinerna. Utlandshjälpens och samarbetspartnernas arbete mot ebola finansierades av Mercy Corps och USAID.

Skolorna som Utlandshjälpen upprätthåller för flyktingar från Elfensbenskusten öppnades igen i mars då ebolaepidemin bedarrat. Eleverna studerade i försnabbad takt och lyckades avlägga ett års studier. I slutet av året stängde Utlandshjälpen skolorna i flyktinglägren på grund av det minskade behovet.

Mammaklubbarna stödde breddandet av utkomstmöjligheterna genom att ge undervisning i yrkes- och affärskunnande. Utlandshjälpen och Kvinnobanken stödde också unga kvinnors möjligheter att gå teknisk yrkesutbildning. 300 kvinnor deltog i utbildningar I kvinnornas rättigheter. Utlandshjälpen fortsatte stöda kommersialiseringen av hönsgårdsprojektet.

Förutom att förbättra livsmedelsförsörjningen efter ebolan stödde Utlandshjälpen utvecklandet av risodlingen och hönsuppfödningen i SIERRA LEONE.

"Med den nya odlingsteknik jag lärt mig kan jag nu odla året om." Fatu Cooper, 39, Glozon, Liberia, Utkomstprojektet som Kvinnobanken stöder

”Med den nya odlingsteknik jag lärt mig kan jag nu odla året om.” Fatu Cooper, 39, Glozon, Liberia, Utkomstprojektet som Kvinnobanken stöder

218 studerande avklarade sin yrkesutbildning vid yrkesutbildningscenter som stöds av Utlandshjälpen. De studerande fick stöd och startbidrag för företagsverksamhet.

195 religiösa och traditionella ledare i 15 samfund fick utbildning i mänskliga rättigheter och konfliktlösning och medling. Freds- och utvecklingskommittéer grundades i samfunden.

I medlet av 2015 höll CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN långsamt på att återhämta sig från två år av politisk instabilitet och raserat säkerhetsläge. Det viktigaste arbetsområdet var fortfarande utbildning. Utlandshjälpen fokuserade på att reparera skolbyggnader, utbilda lärarna och de vuxna som verkade som lärare, dela ut studiematerial, ordna repetitionskurser att utbilda föräldraråd.

Kyrkans Utlandshjälp utvecklade och fördjupade samarbetet med Unicef och Centralafrikanska republikens undervisningsministerium (Le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET) de la République Centrafricaine). Sommaren 2015 i Helsingfors undertecknades ett avtal som utgör grunden för det fortsatta samarbetet mellan Utlandshjälpen och Centralafrikanska republikens undervisningsministerium.

Utlandshjälpens arbete i Goma och Masisi i DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO fortsatte med satsningar på att förbättra yrkesutbildningen och möjligheterna till sysselsättning. Modellen med företagskuvöser, som lanserats året innan, började bära frukt i form av framgångsrika småföretag. Arbetet för utkomstmöjligheter fokuserade på att göra jordbruksproduktionen effektivare samt på att stöda kvinnors företagande och grundandet av små och medelstora företag.

Våren 2015 kom ett stort antal flyktingar från Burundi till Kongo. Utlandshjälpen började stöda värdbefolkningens utkomst och utbildning I Södra Kivu-provinsen där flyktingkrisens effekter på lokalbefolkningen var betydande.

Beslutet som togs på hösten att avsluta programmet i Kongo betydde att tyngdpunkten i arbetet flyttades till att stöda de lokala samarbetspartnerna för att garantera en ansvarsfull avslutning på Utlandshjälpens arbete. Arbetet i Kongo avslutades i mars i år.

Finansiering av programmen i Väst- och Centralafrika