Årsöversikt 2015

Samhällsansvar

Kyrkans Utlandshjälp axlar sitt samhällsansvar genom att handla på ett etiskt och ekologiskt sätt. Genom Klima-Kollekte – Kirchlicher Kompensationsfonds gGmbH kompenserar vi för koldioxidutsläppen som flygresorna orsakar.

Vi är
• ett WWF Green Office – kontor som minskar miljöbelastningen
• en Rättvis Handel – arbetsplats och en av grundarna i föreningen för främjandet av Rättvis Handel.
• en av grundarna i Finnwatch, en organisation som granskar och övervakar finländska företags agerande i utvecklingsländerna