Naisten Pankin vapaaehtoisten gaalassa seitsemän naista hymylee ja lähettää lentosuukkoja kameralle.

Kvinnobanken

År 2017 firade Kvinnobanken sitt 10-årsjubileum. Under sin existens har Kvinnobanken samlat in 12 miljoner euro med vilka man gett stöd åt tiotusentals kvinnor och deras familjer. Nätverket sträcker sig till över 40 orter i Finland och de frivilligas antal är över 3 000.

10-årsjubileet firades i maj i Helsingfors. I den slutsålda festen deltog 300 bidragsgivare, frivilliga och samarbetspartner. Till årets andra höjdpunkter hörde kampanjen Sticka ett yrke till en kvinna, som arrangerades i samarbete med Novita, och jubileumsinsamlingen som biskop Irja Askola ordnade med anledning av att hon gick i pension. Utöver de nationella evenemangen ordnade frivilliga hundratals evenemang runtom i landet.

Den nationella välgörenhetsvandringen Gå ett yrke till en kvinna ordnades för åttonde gången. Den ordnades av frivilligkrafter på 70 orter och inbringade över 89 000 euro. Landets största välgörenhetsgolfturnering – Kvinnobanken Open – besökte 26 klubbar och samlade in över 33 000 euro. Turnén Läs ett yrke till en kvinna, med Rosa Liksom som författarstjärna, inbringade 10 000 euro.

Under jubileumsåret slog Kvinnobanken rekord i insamlade medel: 1,7 miljoner euro.
År 2017 stödde Kvinnobanken 16 000 kvinnors företagande och utkomstmöjligheter i sex utvecklingsländer: Liberia, Sierra Leone, Uganda, Nepal, Myanmar och Kambodja. Kvinnobanken använde cirka 1 miljon euro till projekten. De administrativa kostnaderna var 16,7 procent.