VI GER INTE UPP

VIGERINTEUPP

Gåvor för att inte ge upp

För dig är världen en enhet. En bättre värld är inte en omöjlig tanke. En rättvis värld tillhör alla och du vill möjliggöra det.
 
En Annorlunda Gåva är en immateriell gåva som gläder dina närmaste – samtidigt som du hjälper familjer som bor i fattiga länder. I Kyrkans Utlandshjälps programländer har människor lyckats förbättra sina levnadsförhållanden bland annat med hjälp av getter, skoldräkter och trädplantor.

Annorlunda Gåva – En immateriell gåva

Bli månadsdonator och kom med i ett gäng som bidrar till det goda. Du kan hjälpa de allra fattigaste familjerna att få utkomst och utbildning eller stödja katastrofens offer mitt i krisen.

Donera – Kyrkans Utlandshjälp