Styrelsen

Styrelsen

Kyrkans Utlandshjälp leds av en styrelse med 10-13 medlemmar. Den är tillsatt av kyrkostyrelsens plenum. Den biträds av ett arbetsutskott och ett granskningsutskott.

Kyrkans Utlandshjälps styrelse 2023–2026

Ordförande: Sakunnig i internationella ärenden Tarja Kantola
Vice ordförande: Biskop Kaisamari Hintikka

Medlemmar:

Helena Arlander (ny), DI, MBA.
Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.
Ulla Klemettinen (ny), sakkunnig i missionsarbete och internationellt ansvar i Jyväskylän seurakunta.
Markku Kulmala (ny), professor vid Helsingfors universitet.
Jarno Limnell (ny), riksdagsledamot (saml).
Niilo Pesonen (ny), kyrkoherde i Tuiran seurakunta.
Ritva Reinikka, arbetslivsprofessor vid Aalto-universitetet.
Satu Relander (ny), teamledare och juridisk rådgivare vid Fondia.
Riikka Räisänen (ny), chefredaktör vid Yles finska nyhets- och aktualitetsredaktion.
Matti Sarén (ny), rektor/vd vid Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Olli-Pekka Silfverhuth, kyrkoherde i Pirkkalan seurakunta.
Antti Toivanen (ny), sakkunnig vid statsrådets kansli.Sekreterare:
Verksamhetsledare Tomi Järvinen