Anmälan om ändringar av månadsgåvan skickad

Tack! Den nya summan för din månadsgåva är skickad till oss. Tack för ditt stöd för att hjälpa världens allra fattigaste barn och vuxna!