Om oss

Kyrkans Utlandshjälp grundades år 1947 och är Finlands största givare av internationellt bistånd. Vi är utrikesministeriets partnerorganisation och stiftande medlem i kyrkornas internationella biståndsnätverk ACT-alliansen.

KUH är en tros- och rättighetsbaserad organisation. Läs mer om Kyrkans Utlandshjälps teologiska grund här.

Kyrkans Utlandshjälps verksamhet styrs av gemensamma värderingar.

Villkorlös kärlek till nästan

Vi främjar de mänskliga rättigheterna och respekterar och värdesätter alla människor.

Vi litar på våra samarbetsparter och lär oss tillsammans. Vi uppskattar olikheter och skapar kontakter mellan människor som tänker olika.

Orubbligt hopp

Vi verkar långsiktigt och förbinder oss att tillsammans arbeta för att uppnå våra mål. Vi nedslås inte av motgångar och gläder oss när utveckling sker.

Mod

Vi är modiga i vår strävan att åstadkomma förändring. Vi vågar ifrågasätta etablerad praxis och påtala orättvisa  maktstrukturer för att uppnå våra mål.

Respekt

Vi respekterar varandra och varandras övertygelser. Vi respekterar de samfund och gemenskaper vi arbetar med. Vi värdesätter resurserna vi fått i gåva och vi strävar att använda dem effektivt och öppet. Vi strävar till ömsesidig inlärning med våra samarbetspartner.

Mission

Vi jobbar för människovärdet.

Vision

Vi förändrar världen genom att stödja de människor som är mest utsatta.

Vi strävar efter positiv förändring genom att stödja dem som är mest utsatta och lever på bräckliga, katastrofkänsliga områden. Vi specialiserar oss på att stödja lokala gemenskaper i deras rätt till fred, utkomst och utbildning. Vi stödjer våra program med internationellt påverkansarbete.


Läs mera om vårt arbete
Kyrkans Utlandshjälp Global Strategi 2017 och framåt
Kontaktuppgifter