Albertina Chup Ba försvarar byns unga

Tidigare brydde sig inte Albertina Chup Ba om att vara tillsammans med andra unga. ”Jag var för blyg för att våga säga någonting”. Jag tänkte att de andra bara gör narr av mig”, berättar den unga mayakvinnan.

”Nu har jag lärt mig att uttrycka mig själv offentligt, nu bryr jag mig inte längre om andras prat”, fortsätter hon. Chup Ba deltog för några år sedan i medborgarutbildningen i Alta Verapaz i Guatemala. Utbildningen får stöd av Kyrkans Utlandshjälp. Utbildningen ger grundkunskaper i medborgerliga rättigheter och i samhälleliga påverkningsmöjligheter.

Chup Ba har även fått ta emot misstro för att hon är ung och kvinna. Hon håller en ungdomsgrupp för 10–18-åringar där hon berättar om de ungas rättigheter.

”Ofta har föräldrarna sagt att jag misslyckas, att jag inte kan undervisa så som män gör”, berättar Chup Ba. ”Men jag säger till dem att en kvinna kan undervisa lika bra som en man. Man måste öppna människornas sinnen”, fortsätter hon.

I år stöder insamlingen Gemensamt Ansvar arbetet bland ursprungsbefolkningen i Guatemala.