Globalitetsfostran

Globalitetsfostran är fostran till att uppfatta jorden som en gemensam plats att leva på och till att beakta alla människors behov, miljön och de mänskliga rättigheterna.

Tack vare de goda världsvida kommunikationsmöjlighterna, känner vi väl till människors livssituation i u-länderna och i konflikt- och katastrofdrabbade länder. Det råder brist på vatten, mat, utbildning, utkomstmöjligheter och drägligt boende. Våldet och människorättskränkningarna är omfattande.

Informationsflödet om nöden och orättvisorna kan kännas förlamande – vad kan jag göra? Med vår globalitetsfostran vill vi främja ett annat tänkesätt, nämligen ett tänkesätt som manar till handlingar och där man ser möjligheterna att agera. Det är möjligt att åstadkomma något!

Upplevelser, aktiviteter och inlevelse är ett bra sätt att öka sin förståelse för världen och olika företeelser. Kyrkans Utlandshjälp vill stödja skolorna, församlingarna och andra aktörer att skapa tillfällen att med barn, unga och vuxna ta upp de svåra frågorna om jordens framtid och nöden i världen. Vi erbjuder inspirations- och undervisningsmaterial och vårt kunnande för att öka kännedomen om u-landsproblematiken och om möjligheterna att verka för global rättvisa.

För mera information om materialen och metoderna, kontakta koordinator Kaj-Mikael Wredlund
tel. 0400 103 282, kaj-mikael.wredlund(at)kyrkansutlandshjalp.fi