Årsöversikt 2015

Asien

I Asien hade Kyrkans Utlandshjälp 18 arbetstagare och 13 samarbetspartner.

xxx

Nu har jag regelbundna inkomster och kan spara tvåtusen kyat (1,5 euro) per dag. Jag kan också reparera huset och låta min dotter gå sjätte klass. Min plan är att förstora min butik så att jag får mer inkomster, för jag vill stöda min dotter så att hon kan studera till läkare.
--- Ma Tin Nwet, Dedaye, Myanmar

xxx

Jag känner mig trygg i den här provisoriska
skolan. Skolgången är viktig. Min dröm är
att en dag studera utomlands för jag vill se
världen.
--- Dipa Subedi, Katmandu, Nepal

Nya möjligheter för de unga i Asien

Asia_SV

I Asien jobbade man hårt för att utveckla utbildningen. Verktygen var studiehandledning, de ungas frivilligverksamhet, byggande av provisoriska skolor efter jordbävningen samt att göra det möjligt för flyktingunga och -barn att gå i skolan. Arbetet med att främja framförallt kvinnornas utkomstmöjligheter fortsatte.

I KAMBODJA sjösattes ett projekt som utvecklade studiehandledningen i samarbete med landets undervisningsministerium. Volontärer från nätverket Lärare utan gränser utbildade lärare samt anställda inom staten och organisationer. I Kambodja har man tidigare inte gett studiehandledning. Utbildningen fyllde ett tomrum och ledde till att studiehandledningen togs med i landets läroplan.

När det gäller utkomstmöjligheter låg tyngdpunkten på företagarutbildning samt att stöda andelslag inom jordbruket. Utbildningen riktades speciellt till kvinnorna. Deras fullvärdiga deltagande i ekonomin begränsas av traditionella könsroller.

Fredsarbetet stödde, genom Kambodjas Changemaker-nätverk, de ungas delaktighet i byggandet av ett mer demokratiskt samhälle. Dessutom gav man stöd till medling i markkonflikter.

I MYANMAR ordnades landets första fria parlamentsval i november 2015. Nya vindar blåste även i Utlandshjälpens verksamhet i och med grundandet av ett eget kontor.

Utlandshjälpen arbetade för att familjer på flykt i sitt eget land skulle kunna förbättra sina utkomstmöjligheter. Arbetet förbättrade tydligt situationen för 1 400 familjer i deltaområdet och 300 familjer i norra Shanstaten. 8 000 barn och unga, som lever som flyktingar i eget land på grund av väpnade konflikter, kunde fortsätta sin skolgång i flyktingläger i delstaterna Kachin och Shan.

För fredsarbetets del genomfördes en undersökning om fredsarbete på gräsrotsnivå. Resultaten stakar ut vägen för Utlandshjälpens fredsarbete de kommande åren.

De historiskt kraftiga jordbävningarna i NEPAL krävde tusentals dödsoffer och förstörde en halv miljon hem. Det långsiktiga utvecklingsarbetet kunde när katastrofen var ett faktum snabbt omvandlas till nödhjälp. Tillfälliga skolbyggnader restes snabbt efter jordbävningen.

Senare hjälpte Utlandshjälpen människor att återskapa sina utkomstmöjligheter, genom att stöda småföretagande, samhällets infrastruktur och yrkesutbildning. Utbildningen riktades till unga och kvinnor. Den följdes av arbetsvägledning och startbidrag för företagande.

Utlandshjälpen stödde kvinnor, kastlösa och tidigare livegna att kräva sina rättigheter. Kyrkans Utlandshjälp stärkte också de lokala myndigheternas förmåga att svara på utmaningarna.

Finansiering av programmen i Asien