VI GER INTE UPP

VIGERINTEUPP

Försvarare som inte ger upp

Världen består inte av ”oss” och ”dem”. Det finns bara vi – modiga människor som inte ger upp. Människor som har en vilja att fylla det egna livet med mening. Det har alla rätt till. Det om något är rättvist.

Kvinnobanken är Kyrkans Utlandshjälps finländska nätverk som stödjer kvinnors arbete och företagande i låginkomstländer så att varenda kvinna ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Arbete och egna inkomster ger kvinnor makt att påverka och bygga hållbar välfärd. Stöd vårt arbete genom att donera, bli frivillig eller genom att bli vår företagspartner.
Frivilligarbetet i Kvinnobanken är öppet för alla – och passar för alla. Välkommen med!