Årsöversikt 2015

Förvaltning

Stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp leds av en styrelse med elva medlemmar. Styrelsen är tillsatt av kyrkans utrikesråd. Styrelsen biträds av ett arbetsutskott med fyra medlemmar. År 2015 hade styrelsen fem sammanträden. Dessutom höll arbetsutskottet sex e-postmöten och ett möte med granskningsutskottet.

Kyrkans Utlandshjälps styrelse 2015

Ordförande: sakkunnig i internationella ärenden Tarja Kantola
Vice ordförande: biskop Tapio Luoma

medlemmar
direktor Sixten Ekstrand
riksdagsledamot Pekka Haavisto
generalsekreterare Katri Korolainen
ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen
biskop Tapio Luoma
redaktör Reetta Meriläinen
ekonomie magister Ritva Ohmeroluoma
kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth
stiftssekreterare Helena Tuominen och
handelsrådet Kent Wilska.

ersättare
advokat Tuomas Aho
direktör Ilkka Mattila och
magister i samhällsvetenskaper Milla Perukangas

sekreterare verksamhetsledare Jouni Hemberg

Arbetsutskottet
Ordförande: Tarja Kantola
Personlig ersättare: Tapio Luoma

medlemmar
Helena Tuominen, personlig ersättare Sixten Ekstrand
Kent Wilska, personlig ersättare Tuomas Aho
och Tapio Luoma (ingen personlig ersättare)

sekreterare Jouni Hemberg

Av styrelsen kallade sakkunniga medlemmar
generalsekreterare Heikki Huttunen, Ekumeniska rådet i Finland
direktor Risto Jukko, Kyrkans missionscentral
direktor Kalle Kuusimäki, Diakoni och själavård – Kyrkans centralförvaltning
verksamhetsledare Riina Nguyen, Ortodoxa kyrkans utlandshjälp

Granskningsutskottet 2015
Ordförande: Ritva Ohmeroluoma,
Medlemmar: Tuomas Aho och Katri Korolainen.

Antti Pentikäinen arbetade som Utlandshjälpens verksamhetsledare till 30.4.2015, då han påbörjade en tre år lång tjänstledighet. Under den tiden är han chef för sekretariatet för Fredsmäklingsnätverket för religiösa och traditionella ledare. Sedan 1.5.2015 sköter Jouni Hedberg tjänsten som verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

Verksamhetsledare Jouni Hedberg representerade Kyrkans Utlandshjälp i olika samarbetsnätverk enligt följande: Medlem i ledningsgruppen för Kyrkans utrikesavdelning, sakkunnig i Kommittén för kyrkans missionsarbete, medlem i Stiftelsen Näsdagens styrelse, sakkunnigmedlem i styrelsen för den finländska Ortodoxa kyrkans utlandshjälp (Filantropia), medlem i insamlingskommittén för Gemensamt Ansvar, suppleant i Statsrådets kommission för hållbar utveckling samt medlem i den av Inrikesministeriet tillsatta ledningsgruppen för förebyggande av våldsfrämjande radikalisering och extremism.