Väst- och Centralafrika

Kyrkans Utlandshjälp hade 64 anställda och 16 samarbetspartner inom arbetet i Väst- och Centralafrika.

xxx

”Jag startade ett företag med fyra vänner som också studerat vid yrkesskolan RADA. Vi samlade startbidragen vi fick efter examen i en gemensam pott. Nu har vi ett fungerande företag i byggbranschen. Vi kan försörja oss själva. 40 procent av våra inkomster går till att utveckla företaget.”

Musa Ben Mansaray, Sierra Leone

xxx

”Det var väldigt fint att skolan kunde öppnas, för den hade varit stängd länge. Då kriget började, och man anföll oss, tappade jag bort min familj och flydde in i djungeln. Jag smög ofta till skogsbrynet för att se om gevärsmännen hade försvunnit och skolan öppnats igen. Jag kunde inte gå i skola på ett par år.”

Guy Durbin Yologo, Damara, Centralafrikanska republiken

I Väst- och Centralafrika förbättrades kvinnornas utkomstmöjligheter och situation

I LIBERIA fokuserade arbetet på att trygga tillgången på mat och förbättra utkomstmöjligheterna för 2 000 familjer med nya arbetsredskap, grödor och
utbildning. Familjernas genomsnittliga odlingsareal ökade från 0,2 till 0,6 hektar, vilket ökade matproduktion, gjorde den mångsidigare och ökade inkomster.

90 kvinnor i åldern 18–30 år, som tidigare avbrutit sin skolgång, studerade
rörarbete, mureri, träarbete, mekanik, elarbete och jordbruk vid en teknisk
yrkesskola med Utlandshjälpens stöd. Klubbarna för mammor stödde 175
kvinnor i utsatt situation. De fick yrkes- och företagarkunskaper i till exempel
sömnad, bakning och tvålframställning.

I SIERRA LEONE stödde Utlandshjälpen grundandet av hönsgårdar samt
hållbart jordbrukande, bland annat genom att ta i bruk maskiner i risodlandet. I byarna grundades fröbanker som garanterar att jordbrukarna har utsäde
för nästa säsong. Lokalsamhällenas matproduktion ökade och tillgången till
mat förbättrades.

60 bykommittéer och 60 lokala grupper för katastrofberedskap, med totalt
över 780 medlemmar, har utbildats och kan nu planera och leda byarnas
utvecklingsarbete, till exempel beträffande byggandet av samlingslokaler,
samarbetet i den lokala gemenskapen samt gemensamma odlingar.

120 religiösa och traditionella ledare deltog i utbildning i mänskliga rättigheter,
medling och hur man förhindrar konflikter. Ledare för byarna löste totalt 25 konflikter och tvister med hjälp av de nya metoderna. Kvinnornas deltagande i
lokalsamfundens beslutsfattande ökade och familjevåldet minskade.

I Sierra Leone stödde Utlandshjälpen fyra center för yrkesutbildning, där 236
unga kvinnor och män fick sin examen i fjol. Man lade extra vikt vid deras
sysselsättning: 126 av de utexaminerade fick startbidrag och 100 fick startförpackningar för att kunna börja utöva sitt yrke. De som startar småföretag har med läroavtal kunnat sysselsätta också andra unga.

Arbetet med att trygga tillgången på mat i samhällen som drabbats av ebolaepidemin fortsatte i början av året i Liberia och Sierra Leone.

I CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN arbetar Utlandshjälpen med
att förbättra utbildningens kvalitet. Utlandshjälpen reparerar skolbyggnader
som skadats i konflikten, utbildar lärare samt stöder skolor med förnödenheter.

Till exempel stöder Utlandshjälpen över hälften av skolorna i landskapet Ombella-Mpoko. I ett nytt projekt gav Utlandshjälpen stöd till skolor och utsatta samhällen för att starta trädgårdsodling så att barnen kan få bättre näring och familjerna inkomster.

Centralafrikanska republikens undervisningsminister besökte Finland på hösten för att bekanta sig med vårt skolsystem. Under besöket kom man överens om att Utlandshjälpen sänder volontärer i nätverket Lärare utan gränser till Centralafrika för att hjälpa till att utveckla lärarutbildningen.

På Utlandshjälpens initiativ har man i Centralafrikanska republiken tagit fram
ett utbildningsprogram för fred inom vilket Utlandshjälpen utbildade 357
personer från olika delar av landet och från olika sammanhang att verka som medlare i konfliktsituationer.

Finansiering av programmen i Väst- och Centralafrika