Länsi- ja Keski-Afrikka

Länsi- ja Keski-Afrikan alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 64 ja kumppaneita oli 16.

xxx

“Perustimme yrityksen yhdessä neljän muun RADA-ammattikoulusta valmistuneen ystäväni kanssa. Laitoimme jokainen valmistumisen jälkeen saamamme starttirahan yhteiseen pottiin, ja nyt meillä on toimiva rakennusalan yritys. Pystymme elättämään itsemme, ja tuloista laitamme 40 prosenttia yrityksen toiminnan kehittämiseen.”

Musa Ben Mansaray, Sierra Leone

xxx

"Minusta oli todella hieno juttu, kun koulu avattiin, koska sitä ennen se oli kauan kiinni. Kun sota alkoi ja tänne hyökättiin, eksyin perheestäni ja pakenin viidakkoon. Hiivin usein metsänreunaan katsomaan, olisivatko pyssymiehet jo häipyneet ja koulu avattu uudelleen. En päässyt kouluun pariin vuoteen.”

Guy Durbin Yologo, Damara, Keski-Afrikka

Länsi- ja Keski-Afrikassa parannettiin toimeentuloa ja naisten asemaa

LIBERIASSA parannettiin 2000 perheen ruokaturvaa ja toimeentulomahdollisuuksia. Perheet pystyivät hankkimaan uusia työkaluja ja lajikkeita ja heille tarjottiin koulutusta. Keskimääräinen viljelyala kasvoi 0,2 hehtaarista 0,6 hehtaariin, mikä lisäsi ja monipuolisti perheiden ruoantuotantoa ja kasvatti tuloja.

90 koulunsa aiemmin keskeyttänyttä 18–30-vuotiasta nuorta naista opiskeli Ulkomaanavun tuella teknillisessä ammattikoulussa putkitöitä, muurausta, puutöitä, mekaniikkaa, sähkötöitä tai maanviljelystä. Äitien kerhot tukivat 175 haavoittuvassa asemassa olevaa naista opettamalla ammatti- ja yrittäjyystaitoja, kuten ompelua, leivontaa ja saippuanvalmistusta.

SIERRA LEONESSA Ulkomaanapu tuki kanaloiden perustamista ja kestävää maanviljelystä muun muassa ottamalla käyttöön koneet riisinviljelyssä. Kyliin perustettiin siemenpankkeja, jotka takaavat viljelijöille siemenviljan seuraavalle viljelyskaudelle. Yhteisöjen ruoantuotanto kasvoi ja ruokaturva parani.

60 kyläkomiteaa ja 60 paikallista katastrofivalmiusryhmää, joissa on yhteensä 780 jäsentä, on saanut koulutusta ja pystyy nyt suunnittelemaan ja johtamaan kylien kehittämistyötä, kuten
kokoontumistilojen rakentamista, yhteisötyötä ja yhteisviljelyksiä.

120 uskonnollista ja perinteistä johtajaa osallistui koulutuksiin konfliktien ehkäisystä ja sovittelusta sekä ihmisoikeuksista. Kyläpäälliköt ratkaisivat yhteensä 25 paikallista konfliktia ja riitaa uusien sovittelumenetelmien avulla. Naisten osallistuminen yhteisöjen päätöksentekoon lisääntyi ja kotiväkivalta väheni.

Ulkomaanapu tuki Sierra Leonessa neljää ammatillista koulutuskeskusta, joista valmistui 236 nuorta naista ja miestä. Heidän työllistymiseensä kiinnitettiin erityistä huomiota: 126 valmistunutta sai starttirahaa ja 100 aloituspakkaukset ammatinharjoittamiseen. Pienyrityksiä perustaneet opiskelijat ovat
pystyneet työllistämään myös muita nuoria oppisopimuksella.

Ebola-epidemiasta kärsineiden yhteisöjen ruokaturvan vahvistamista jatkettiin sekä Liberiassa että Sierra Leonessa.

KESKI-AFRIKAN TASAVALLASSA työ tähtää koulutuksen laadun parantamiseen. Ulkomaanapu kunnostaa konfliktissa vaurioituneita koulurakennuksia, kouluttaa opettajia sekä tukee kouluja tarvikepakkauksilla. Esimerkiksi Ombella Mpokon maakunnassa Ulkomaanapu tukee yli puolta alueen kouluista. Tuimme kouluja ja haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä myös perustamaan kasvimaita, joista lapset saavat paremman ravinnon ja perheet toimeentuloa.

Keski-Afrikan tasavallan opetusministeri vieraili Suomessa syksyllä 2016 tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään. Vierailun aikana sovittiin, että Ulkomaanapu lähettää Keski-Afrikkaan Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisia tukemaan opettajankoulutuksen kehittämistä.

Ulkomaanavun aloitteesta Keski-Afrikkaan on kehitetty myös rauhan opetusohjelma, jossa Ulkomaanapu koulutti 357 ihmistä eri puolilta maata ja eri yhteisöistä toimimaan sovittelijoina konfliktitilanteissa.

Länsi- ja Keski-Afrikan ohjelmien rahoitus