Kahden miljoonan
euron suurlahjoitus

Kahdenmiljoonaneuronsuurlahjoitus

Lahjoitus on suuri luottamuksen osoitus

Kirkon Ulkomaanapu sai vuonna 2018 kahden miljoonan euron suurlahjoituksen pakolaistyöhön Syyriassa, Jordaniassa, Ugandassa ja Myanmarissa. Lahjoituksesta tekee erityisen poikkeuksellisen se, että kyse on jo toisesta kahden miljoonan euron lahjoituksesta samalta lahjoittajalta.

Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen

Yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa sodan, kuivuuden tai muun kriisin vuoksi. Syyrian ja Etelä-Sudanin kaltaisten pitkittyneiden konfliktien lisäksi pakolaisten määrässä heijastuvat myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset.

”Tuntuu erikoiselta, kuinka vauraassa Suomessa jaksetaan vääntää siitä, pitääkö Suomen todella ottaa vastaan muutamia tuhansia pakolaisia, kun samaan aikaan moneen äärimmäisen köyhään Afrikan maahan heitä tulee satoja tuhansia, jopa miljoonia”, sanoo lahjoittaja, joka haluaa pysyä nimettömänä.

”Suomalaiset olivat aikoinaan avun saajia, nyt on meidän vuoromme auttaa. Kukapa tietää, vaikka meistä vielä tulisi joskus uudelleen avuntarvitsijoita.”

Suurin osa pakolaisista suuntaa muihin köyhiin maihin

Esimerkiksi Uganda on ottanut vastaan yli miljoona eteläsudanilaista pakolaista, joista yli 60 prosenttia on alle 18-vuotiaita. Heidän tulevaisuutensa riippuu pitkälti koulunkäynnistä. Ugandassa KUA muun muassa rakentaa pakolaisasutusalueille turvallisia ja esteettömiä koulutiloja sekä kouluttaa opettajia, jotta lapset ja nuoret pääsisivät takaisin kouluun. KUA tukee lahjoituksella myös maan sisäisten pakolaisten koulutusta ja toimeentuloa Myanmarissa.

”Suomen historian viimeiset sata vuotta osoittavat, että koulutus on yhteiskunnan tie rauhaan ja vaurauteen. Kun edustaa suvussa ensimmäistä sukupolvea, jolle kouluttautuminen on ollut mahdollista perheen varallisuudesta riippumatta, tuntee syvää kiitollisuutta suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan. Sitä haluaa suoda saman mahdollisuuden myös niille lapsille ja nuorille, joiden oma valtio ei pysty koulutusta järjestämään”, toteaa lahjoittaja.

Lasten ja nuorten kouluttamisella on kauaskantoinen vaikutus

”Kiitämme suuresta luottamuksesta työtämme kohtaan, kun KUA sai jo toisen kerran näin merkittävän lahjoituksen samalta taholta”, KUA:n toiminnanjohtaja Jouni Hemberg sanoo. ”Pakolaisten auttamisella, erityisesti lasten ja nuorten kouluttamisella, on kauaskantoinen vaikutus yksilön elämässä, mutta myös yhteiskuntien jälleenrakentamisessa kriisien jälkeen.”

Ensimmäisen lahjoitus vuonna 2015 kohdennettiin Syyrian pakolaisten auttamiseen Jordaniassa. Maassa on noin 89 pakolaista tuhatta asukasta kohti ja erityisesti nuorilla ja naisilla on vaikea työllistyä ja löytää mahdollisuuksia toimeentuloon. KUA on tukenut erityisesti nuoria Jordaniassa vuodesta 2012 lähtien.

Pakolaisille perustaitojen oppiminen on osoittautunut ratkaisevaksi sekä itseluottamuksen että töiden kannalta. Psykososiaalinen tuki nuorille on vahvistanut kokonaisia perheitä ja toiminta on kokonaisuudessaan synnyttänyt yhteisöjä, jossa ihmiset välittävät toisistaan.