Yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkosto

Teemme yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen, paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä kotimaisten yhteistyötahojen kanssa avun luotettavaksi ja tehokkaaksi perille viemiseksi.

Yhteistyöllä ja verkostoitumisella varmistamme parhaan osaamisen ja riittävät resurssit perustehtävämme hoitamiseen.

Tärkeimmät kumppanit

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö ja kirkkojen kansainvälisen avustusverkoston ACT-allianssin perustajajäsen. ACT-allianssi muodostaa yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Sen kokonaisvolyymi on 1,5 miljardia euroa vuodessa ja sillä on toimintaa yli 120 maassa. ACTissa on mukana 135 avustusorganisaatiota. ACT-allianssilla on keskeinen rooli kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun koordinoinnissa.

Kansainväliset ekumeeniset järjestöt Kirkkojen maailmanneuvosto ja Luterilainen maailmanliitto (LML) ovat Kirkon Ulkomaanavun pitkäaikaisia kumppaneita. KUA tukee näiden järjestöjen toimintaa muun muassa rauhantyössä, uskontojen välisessä vuoropuhelussa ja sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä. LML on tärkeä kumppani myös kehitysohjelmien toteuttajana

Kirkon Ulkomaanavulla on lisäksi merkittävä määrä paikallisia kahdenvälisiä kumppaneita. Paikalliset kumppanit ovat kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kirkkoja sekä kirkollisia ja muita uskonnollisia järjestöjä.

Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen kanssa erityisesti koulutuksen ja rauhantyön saralla. Näitä ovat mm. lastenrahasto UNICEF, kehitysohjelma UNDP, pakolaisavun päävaltuutetun toimisto UNHCR sekä YK:n poliittisen osaston rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU.

Tärkeimmät verkostot

Kirkon Ulkomaanapu on mukana jäsenenä tai tukijana useissa verkostoissa ja temaattisissa järjestöissä.

ACT Alliance Advocacy to the European Union on eurooppalaisten kirkollisten avustusjärjestöjen yhteiselin, jonka tehtävänä on pitää esillä jäsenjärjestöjen näkökulmaa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa. Olemme myös EU-maiden humanitaaristen järjestöjen yhteistyöverkoston VOICE:n sekä kirkkojenvälisen vaikuttamistyön verkoston Ecumenical Advocacy Alliancen jäsen.

CHS Alliancen jäsenenä olemme sitoutuneet kehittämään työtämme vastuullisesti ja laadukkaasti kaikkiin sidosryhmiimme nähden, erityisesti huomioiden ne joiden kanssa ja hyväksi työskentelemme. Kirkon Ulkomaanapu on ensimmäinen suomalainen järjestö, joka on saanut CHS (Core Humanitarian Standard) sertifioinnin.

Yhteistyö koulutusvientiyhtiö Omnia Education Partnerships Oy:n kanssa mahdollistaa virallisesti hyväksytyn koulutuksen järjestämisen esimerkiksi pakolaisnuorille.

Toimimme läheisessä yhteistyössä kirkkomme hiippakuntien ja seurakuntien sekä Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen.

Ulkoministeriö ja EU

Kirkon Ulkomaanapu on ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Lisäksi meillä on yhteistyösopimus Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHO:n kanssa.