Yhteistyöverkosto

Yhteistyöllä ja verkostoitumisella löydämme parhaan osaamisen ja riittävät resurssit perustehtävämme hoitamiseen. Kirkon Ulkomaanapu tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen, paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä kotimaisten yhteistyötahojen kanssa avun luotettavaksi ja tehokkaaksi perille viemiseksi.

Tärkeimmät kumppanit

Kirkon Ulkomaanapu on ACT-allianssin (ACT Alliance) perustajajäsen. ACT on kirkollisten kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja vaikuttamistyön toimijoiden yhteenliittymä ja yksi maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Se käsittää yli 140 toimijaa yli 130 maassa ja käyttää vuosittain 1,1 miljardia euroa avustustyöhön, humanitaariseen apuun ja vaikuttamistoiminaan. ACT-allianssilla on keskeinen rooli kirkollisten järjestöjen humanitaarisen avun koordinoinnissa.

Luterilainen Maailmanliitto (Lutheran World Federation) on Kirkon Ulkomaanavun suurin ohjelmia toteuttava kumppani. Tuemme Maailmanliiton pitkäkestoisia kehitysohjelmia yli kymmenessä maassa, minkä lisäksi järjestö on KUA:n merkittävä humanitaarisen avun kumppani.

Kirkkojen Maailmanneuvoston (World Council of Churches) kautta tuemme ohjelmia jotka edistävät rauhaa sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Kirkon Ulkomaanavulla on lisäksi kasvava määrä paikallisia kahdenvälisiä kumppaneita. Paikalliset kumppanit ovat kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kirkkoja sekä kirkollisia ja muita uskonnollisia järjestöjä.

Teemme yhteistyötä useiden YK-järjestöjen kanssa erityisesti koulutuksen ja rauhantyön saralla. Näitä ovat mm. lastenrahasto UNICEF, kehitysohjelma UNDP, pakolaisavun päävaltuutetun toimisto UNHCR sekä YK:n poliittisen osaston rauhanvälityksen tukiyksikkö MSU.

Tärkeimmät verkostot

Kirkon Ulkomaanapu on mukana jäsenenä tai tukijana useissa verkostoissa ja temaattisissa järjestöissä.

ACT Alliance Advocacy to the European Union (ent. APRODEV) on eurooppalaisten kirkollisten avustusjärjestöjen yhteiselin, jonka tehtävänä on pitää esillä jäsenjärjestöjen näkökulmaa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa. Olemme myös EU-maiden humanitaaristen järjestöjen yhteistyöverkoston VOICE:n sekä kirkkojenvälisen vaikuttamistyön verkoston Ecumenical Advocacy Alliancen jäsen.

CHS Alliancen jäsenenä olemme sitoutuneet kehittämään työtämme vastuullisesti ja laadukkaasti kaikkiin sidosryhmiimme nähden, erityisesti huomioiden ne joiden kanssa ja hyväksi työskentelemme. Kirkon Ulkomaanapu on ensimmäinen suomalainen järjestö, joka on saanut CHS (Core Humanitarian Standard) sertifioinnin.

Suomessa Kirkon Ulkomaanapu on mm. Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen Kepan ja suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehyksen jäsen.

Yhteistyö koulutusvientiyhtiö Omnia Education Partnerships Oy:n kanssa mahdollistaa virallisesti hyväksytyn koulutuksen järjestämisen esimerkiksi pakolaisnuorille.

Toimimme läheisessä yhteistyössä kirkkomme hiippakuntien ja seurakuntien sekä Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Olemme Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen.

Ulkoministeriö ja EU

Kirkon Ulkomaanapu on Ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Lisäksi meillä on yhteistyösopimus Euroopan komission humanitaarisen avun toimiston ECHOn kanssa.