Latinalainen Amerikka ja Karibia

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 23 ja kumppaneita oli 10.

xxx

”Ilman kansainvälistä apua tilanne olisi huonompi.
Koulurakennukset ovat nyt parempia.”
Jean Ginette Louis, Kirkon Ulkomaanavun
rakentaman Abeilles d’Aspamin koulun rehtori
Haitista.

xxx

”Nyt me osallistumme päätöksentekoon.
Käytän oppimaani tulevaisuudessa muiden
hyväksi. Emme halua olla syrjittyjä enää!”
Herlinda Asig Caal kuuluu Maya-kansaan
ja on kylänsä naisryhmän puheenjohtaja ja
osallistunut syrjittyjen alkuperäiskansojen
naisten koulutushankkeeseen Guatemalassa.

Koulutuksen laatua ja naisten oikeuksia

lattaritHaitissa Kirkon Ulkomaanapu keskittyi ennen kaikkea koulu-tuksen takaamiseen ja opetuksen laadun kehittämiseen.

Koulujen rakentaminen vuoden 2010 maanjäris-tyksen tuhojen jäljiltä jatkui. Vuoden aikana valmistuivat uudet, turvalliset koulutilat 640 oppilaan tarpeisiin. Koulutuksen laatua kehitettiin tarjoamalla opettajakoulutusta yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Koulujen rakentamisessa korostettiin yhteisöjen omistajuutta. Yhteisöjen aktiivinen osallistuminen koulujen toimintaan ja opetuksen laadun valvomiseen koulukomiteoiden
kautta on onnistunut erinomaisesti.

Yhteisöjä osallistettiin myös järjestämällä vuoden aikana 3000 opiskelijalle koulutusta rauhanomaisesta konfliktinratkaisusta. Lisäksi lähes 400 opettajaa ja vanhempaa sai
koulutusta lasten oikeuksista.

Yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja kehittää kestäviä elinkeinoja parannettiin Haitin maaseudulla. Samalla parannettiin yhteisöjen ruokaturvaa. Haitin
sisäministeriö tunnusti virallisesti yli viidesosan Ulkomaanavun tuella käynnistetyistä yhteisöjen säästöryhmistä, mikä parantaa ryhmien jäsenten mahdollisuuksia saada luottoa
kaupallisista pankeista.

Keski-Amerikassa Ulkomaanavun suunniteltua ohjelmien alasajoa kiihdytettiin kehitysyhteistyövaroihin tehtyjen leikkausten seurauksena. Hondurasin maaohjelma päättyi
vuonna 2015.

Guatemalassa jatketaan naisten toimeentulon kehittämistä ja naisten yhteisöllisen aseman vahvistamista Naisten Pankin kautta vuoden 2016 loppuun.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian ohjelmien rahoitus