Minkälaisia ohjelmia voi tukea?

Yrityssponsoriohjelmassa voi tukea monia ammattikoulutukseen ja toimeentuloon liittyviä ohjelmia. Alla on esitelty niistä muutamia.

Ugandassa asuu tällä hetkellä eniten pakolaisia koko Afrikassa (yli 1,4 miljoonaa). Nuorisotyöttömyys on suuri haaste ja jopa turvallisuusuhka maalle. Työllistymistä vaikeuttaa kunnollisen koulutuksen puute. Tämä projekti tarjoaa ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta 15-25-vuotiaille nuorille Kyaka II pakolaisalueella. Projektin tavoitteena on kouluttaa 1000 pakolaista / paikallista nuorta ammattiin / yrittäjäksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Projekti pohjautuu Rwamwanjassa ja Yumbessa toteutettuihin vastaaviin menestyksekkäisiin ammattikoulutusprojekteihin.

Nepalissa hanke toteutetaan äärimmäisen köyhällä Sindhulin alueella. Alueen etnisistä ryhmistä jopa 60% elää köyhyysrajan alapuolella. Ihmisten lukutaito on erittäin alhainen ja he ovat riippuvaisia perinteisestä toimeentulosta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa etnisten väestöryhmien taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia. Tämä tehdään tukemalla pienimuotoisten yritysten perustamista ja pääsyä markkinoille. Projekti keskittyy tulonhankinta- ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen tarjoamalla 300 henkilölle yrittäjyys- ja ammattikoulutusta.  Lisäksi projektin tavoitteena on järjestää 60 osuuskuntaa, joiden kautta on mahdollisuus saada lainaa yrityksen käynnistämiseen tai liiketoiminnan kasvattamiseen.

Haluaisiko yrityksesi lähteä tukemaan jotain yllämainituista projekteista vai oletteko kiinnostunut mahdollisesti jostain toisesta maasta, jossa yrityksellänne on vaikkapa jo omaa toimintaa? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!