Yrityssponsoriohjelma auttaa työllistymään

Koulutusta ennen KUA tekee työmarkkinatutkimuksen tunnistaakseen alat, joissa on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja nuoret koulutetaan suoraan näille aloille. Ohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten työnantajien kanssa jo opintosuunnitelmaa laadittaessa.

Ohjelma keskittyy käytännön tekemiseen ja koulutusta vetävät ammattitaitoiset opettajat. Koulutukseen sisältyy useimmiten myös työharjoittelujakso potentiaalisilla työpaikoilla. Ammatillisen koulutuksen kiinteänä osana tarjotaan myös yrittäjyyskoulutusta, joka auttaa opiskelijoita ymmärtämään yrittäjyyden lainalaisuuksia.

Valmistumisen jälkeen työllistymistä seurataan – tulokset ensimmäisistä hankkeista ovat olleet erinomaisia.