Lähi-itä

Lähi-idän alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 17 ja kumppaneita oli 8.

 

xxx

”Työskentelen Ulkomaanavun englanninopettajana
Azraqin pakolaisleirissä. Haluan
varustaa lapsia ja nuoria tulevaisuuteen.
Suurin unelmani on, että voisin palata muiden
pakolaisten kanssa mahdollisimman pian
Syyriaan”.
Omran Mansour, Jordania

xxx

”Valmennan Zaatrin pakolaisleirillä Kirkon
Ulkomaanavun hankkeessa tyttöjen
jalkapallojoukkuetta. Ulkomaanavulla on
leirissä kaksi jalkapalloryhmää pojille ja
kaksi tytöille”.
Wa’ad, Jordania

Jalkapalloa ja rauhankasvatusta Lähi-idässä

Viime vuonna Ulkomaanapu järjesti koulutusta ja vapaa-ajan ohjelmaa lapsille ja nuorille Jordaniassa. Osallistujien joukossa oli sekä Syyrian pakolaisia että isäntäyhteisön nuoria. Tavoitteena oli auttaa pakolaisia pitkittyneessä pakolais-tilanteessa, jossa he eivät voi palata kotimaahansa.

Isäntäyhteisön osallistaminen hankkeeseen auttoi lieventämään pakolaisten ja paikallisyhteisöjen välistä jännitettä.

Kirkon Ulkomaanapu tilasi tutkimuksen paikallisesta rauhanrakentamisesta Syyriassa, ja tutkimukseen perustuva raportti ”Inside Syria: What Local Actors Are Doing for Peace” julkaistiin vuonna 2015. Syyriassa toimivien paikallisten rauhanvälittäjien laaja tarkastelu auttaa ymmärtämään välittäjien tarpeita ja heidän kohtaamiaan haasteita sekä sisällyttämään heidät paremmin tuleviin rauhanponnistuksiin.

Lisäksi tehtiin suunnitelma työn käynnistämiseksi Syyriassa vuonna 2016 hankkeena, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 2200 lapsen koulunkäynti ja koulujen toiminnan jatkuminen.

Israelissa ja miehitetyillä Palestiinalaisalueilla edistettiin ihmisoikeuksia järjestämällä rauhankasvatusta ja kansalaiskasvatusta, puolustettiin palestiinalaisten oikeuksia ja tuettiin
toimeentuloa Länsirannalla. Työn piirissä oli yhteensä suorasti ja epäsuorasti noin 6 500 hyödynsaajaa.

Libanonin kehityshankkeet päättyivät vuoden 2015 lopussa johtuen Suomen ulkoministeriön tekemistä leikkauksista kehitysyhteistyön rahoitukseen. Työn keskiössä oli helpottaa taloudellista ahdinkoa niissä paikallisyhteisöissä, joissa asuu syyrialaisia pakolaisia, sekä
tarjota kansalaiskasvatusta eri lähtökohdista tuleville libanonilaisille nuorille.

Lähi-idän ohjelmien rahoitus