Lähi-itä

Lähi-idän alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 23 ja kumppaneita oli 5.

xxx

"Ulkomaanavun avustuksella rakennettu aita on pelastanut satomme Deir Balloutissa villisioilta ja siten turvannut naisten toimeentulon. Perheelläni on taas tarpeeksi ruokaa ja viljelyn tuotot kattavat lasteni yliopistokulut."

Ibtisam Musa, Palestiinalaisalueet

xxx

"Jouduin jättämään kouluni kesken, kun muutimme sodan takia. Itseopiskelu oli vaikeaa, eikä matematiikkaa voi oppia ilman opettajaa. Kuulin Kirkon Ulkomaanavun rahoittamasta tukiopetuksesta naapuriltani ja ilmoittauduin kursseille. Opettajat ja muu henkilökunta ovat ystävällisiä ja antavat meille valtavasti tukea."

Aida, Syyria

Syyrialaiset pakolaiset avun kohteena Lähi-idässä

Kirkon Ulkomaanavun työn pääpaino Lähi-idässä oli vahvasti syyrialaisten pakolaisten auttamisessa Jordaniassa ja Syyriassa.

JORDANIASSA pakolaisia tuettiin Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä sekä pääkaupunki Ammanissa. Työ on keskittynyt erityisesti 12–30-vuotiaisiin nuoriin, joille tarjotaan muun muassa englannin kielen opetusta, IT-taitoja, käsityöpajoja ja ammatillista koulutusta. Luku- ja kirjoitustaitojen sekä englanninkielen oppiminen auttaa pakolaisia ilmaisemaan itseään ja tekee heistä paljon itsenäisempiä.

Nuoret ovat lisäksi saaneet psykososiaalista tukea liikunnasta ja vapaa-ajantoiminnasta, kuten sirkuksesta, jalkapallosta, karatesta ja musiikista. Harrastukset ovat helpottaneet sekä nuoria että vanhempia, ja ovat auttaneet ihmisiä tulemaan paremmin toimeen keskenään. Kasvaneen itseluottamuksen turvin nuoret ovat alkaneet laatia itselleen tavoitteita ja tulevaisuudensuunnitelmia.

SYYRIASSA Ulkomaanapu on tukenut tuhansien nuorten koulunkäyntiä yhteistyössä ortodoksikirkon katastrofiavun IOCC:n kanssa. Sodan takia syyrialaiset ovat olleet keskimäärin vuosia poissa koulusta, ja tuen avulla nuoria on autettu tukiopetuksella, lukukausimaksuilla ja opettajien koulutuksella.

Viidettä vuotta jatkunut Syyrian sota oli näkyvästi uutisotsikoissa viime vuoden aikana. Viime syksynä Ulkomaanapu käynnisti hankkeen ruoka-avun toimittamiseksi syyrialaisille sodan runtelemaan Aleppoon ja muille pahiten kärsineille alueille.

ISRAELISSA ja miehitetyillä PALESTIINALAISALUEILLA Ulkomaanapu tuki israelilaisnuorten ihmisoikeuskoulutusta ja palestiinalaisten maanviljelyhankkeita.

Ulkomaanapu on tuleville sotilaille järjestettävän Rabbis for Human Rights -järjestön ihmisoikeuskoulutuksen suurin tukija, ja viime vuonna 800 nuorta suoritti koulutuksen.

Ulkomaanapu saattoi myös loppuun aitarakennushankkeen Deir Balloutissa, Salfitin maakunnan vilja-aitassa. Kylän viljelmät kärsivät vaikeasta villisikaongelmasta, mutta aidan ansiosta maanviljelijät pystyvät jälleen tuottamaan ruokaa sekä perheelleen että muille maakunnan asukkaille.

Lähi-idän ohjelmien rahoitus