Hankinnat

Hankinnat

Toimimme hyvän hallintotavan ja kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Arvostamme meille lahjoitettuja varoja ja käytämme ne avoimesti ja tehokkaasti.

Merkittävä osa kehitysyhteistyön ja katastrofityön varoista käytetään erilaisten tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Kaikkien hankintojen perimmäisenä tavoitteena on tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Kirkon Ulkomaanavun toimistot ja paikalliset kumppanijärjestöt ovat vastuussa siitä, että edunsaajat saavat täyden hyödyn työhömme lahjoitetuista varoista.

Pyrimme toteuttamaan kaikki hankinnat eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Eettinen hankinta tarkoittaa sitä, että tuotteita ja palveluja ostettaessa huomioidaan taloudellisten tekijöiden ohella muitakin arvoja, kuten työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja ympäristövaikutusten minimointi. Paikallisten yhteisöjen tukeminen on keskeinen osa kehitysyhteistyötä, ja pyrimme ostamaan paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Hankinnat suoritetaan määrämuotoisia menettelyjä noudattaen, avoimesti ja dokumentoidusti. Tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. KUA:n hankinnat toteutetaan julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti, ja lain mukaisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-ilmoituskanavassa.

Yhteystiedot

Kirkon Ulkomaanapu
PL 210 (Eteläranta 8)
00131 Helsinki

procurement@kirkonulkomaanapu.fi