Vuosikertomus 2016

Onnistumisia muuttuvassa maailmassa

Muutokset ympärillämme ovat nopeita. Joka ikinen päivä tuntuu tuovan mukanaan yllätyksiä, niin negatiivisia kuin positiivisiakin.

Kirkon Ulkomaanapua tarvitaan enemmän kuin koskaan. Maailmassa, jossa konfliktien ja katastrofien määrä kasvaa, lisääntyy myös avun tarve. Poliittiset suunnanmuutokset ja YK:n kaltaisten suurten toimijoiden resurssien väheneminen luovat tilanteen, jossa tarvitaan kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua ammattimaisesti osaavia kansalaisjärjestöjä.

Kaltaistemme järjestöjen on myös pystyttävä uudistumaan ja löytämään uusia tapoja toteuttaa tarkoitustaan. Ulkomaanavun syksyllä julkaistun uuden strategian keskiössä on ihmisten hyvinvointi ja kyky selvitä katastrofeista sekä yksilön oikeuksien toteutuminen. Kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia maailmanlaajuisen muuttoliikkeen kasvaessa.

Kirkon Ulkomaanavun toiminta keskittyi edelleen maailman hauraimpiin ja haasteellisimpiin toimintaympäristöihin. Konfliktin jälkeinen tilanne Keski-Afrikan tasavallassa, uusi konflikti Etelä-Sudanissa sekä Itä-Afrikan kuivuus vaikeuttivat ja hidastivat järjestön pitkän aikavälin ohjelmien toteutusta. Tulokset rohkaisevat silti toivoon. Vaikeissakin olosuhteissa Ulkomaanapu sai aikaiseksi kymmeniä paikallisia rauhansopimuksia ja turvasi kymmenientuhansien lasten ja nuorten koulunkäynnin. Hätäapua on toimitettu kaikkein eniten kärsiville ihmisille Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Haitissa ja Syyriassa.

Myös Euroopan pakolaistilanne vaikutti edelleen Ulkomaanavun toimintaan ja humanitaarinen avustustyö Euroopan maissa jatkui. Ulkomaanapu käynnisti humanitaarisen koulutusohjelman Kreikassa. Toiminta maahanmuuttajien parissa Suomessa kehittyi edelleen. Työmme keskittyi matalan kynnyksen tukeen sekä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn. Yhteistyö sisäministeriön kanssa antaa pohjaa kestäville tuloksille.

Jo edellisenä vuonna alkaneet suuret muutokset kotimaassa jatkuivat. Vuonna 2015 päätetyt Suomen kehitysyhteistyörahoituksen leikkaukset astuivat viime vuonna voimaan ja vaikuttivat myös Ulkomaanavun toimintaan pakottaen lopettamaan toiminnan viidessä maassa ja supistamaan työtä useissa maissa. Yksityishenkilöiden lahjoitukset kuitenkin jatkoivat kasvuaan ja kansainvälisten rahoittajien kiinnostus Ulkomaanavun toimintaa kohtaan jatkui.

Haasteista huolimatta toimintamme onnistuu kasvamaan ja kehittymään. Iloitsemme isoista onnistumisista kuten opinto-ohjauksen käynnistymisestä Kambodžassa Ulkomaanavun pitkäjänteisen työmme tuloksena, Nepalissa maanjäristysten jälkeen rakennetuista sadoista koulutiloista sekä yli 50 000 lapsen kouluun pääsystä Keski-Afrikassa.

Laadukas työ syntyy tehokkuudesta ja ammattimaisuudesta mutta myös aktiivisten vapaaehtoisverkostojemme hyödyntämisestä. Naisten Pankki, EAPPI, Opettajat ilman rajoja ja Changemaker -verkostojen vapaaehtoiset ovat tärkeä resurssi. Lopulta kaiken kuitenkin mahdollistavat lahjoittajamme ja yhteistyökumppanimme. Kiitos siis kaikille, jotka tukivat työtämme vuonna 2016.

Jouni Hemberg
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja

Yhdessä onnistuimme 2016

xxx

KAMBODZAN ENSIMMÄISET OPINTO-OHJAAJAT
Kambodžassa maan kehitystä hidastaa pula osaavasta työvoimasta, joka johtuu siitä, että melkein puolet lapsista keskeyttää koulunsa. Kirkon Ulkomaanapu koulutti Kambodžan kaikkien aikojen ensimmäiset opinto-ohjaajat. Pilottikouluissa, joissa opot työskentelivät, koulunsa keskeyttäneiden nuorten määrä laski nopeasti. Lupaavien tulosten ansiosta opinto-ohjaus on nyt sisällytetty maan opetussuunnitelmaan ja opinto-ohjaajia koulutetaan koko maan tarpeisiin.

xxx

TOISEKSI SUURIN KOULUJEN JÄLLEENRAKENTAJA NEPALISSA
Kahden maanjäristystä seuranneen vuoden aikana Kirkon Ulkomaanapu rakensi Nepaliin 300 koulua ja turvallisia koulutiloja 44 000 lapselle. Koska katastrofin jälkeen lasten on hyvin tärkeää päästä jatkamaan koulunkäyntiä mahdollisimman nopeasti, Ulkomaanapu alkoi pian järistyksen jälkeen rakentaa väliaikaisia koulutiloja. Viime vuonna rakennettiin pysyvämpiä sementtiseinäisiä koululuokkia, jotka kestävät 15–20 vuotta.

xxx

TUTKIMUS SELVITTI, MIKSI ÄÄRILIIKKEESEEN LIITYTÄÄN
Teimme Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanverkoston kanssa tutkimuksen, jossa haastateltiin maailman laajin otos Boko Haram -järjestön entisiä taistelijoita. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään, miksi äärijärjestöön liitytään ja miten väkivaltaista radikalismia voidaan ehkäistä. Tutkimus julkaistiin YK:n yleiskokouksen yhteydessä ja se herätti laajaa kiinnostusta kansainvälisessä mediassa. Suomen ulkoasiainministeriö tuki tutkimuksen tekemistä.

xxx

NAISTEN PANKKI KERÄNNYT TÄYDET 10 MILJOONAA
Suomalainen keksintö, kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä tukeva vapaaehtoisverkosto Naisten Pankki saavutti 10 miljoonan euron keräystavoitteensa elokuussa 2016. Toukokuussa 2007 perustettu Naisten Pankki on kymmenessä vuodessa osoittanut, että lämmin ja luja ketju Suomen naisilta kehitysmaiden naisille toimii. Naisten Pankin varoja hallinnoi ja hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu.

xxx

HÄTÄAPU HÄITIN HURRIKAANIN UHREILLE
Lokakuussa Haitiin iskenyt hurrikaani Matthew tuhosi sadon ja aiheutti kovan ruokapulan köyhässä maassa. Ulkomaanapu jakoi apua nopeasti vaikeakulkuisille tuhoalueille. Hyvä etukäteissuunnittelu ja yhteistyö kumppanijärjestöjen kanssa mahdollistivat avustuskuljetukset heti katastrofin jälkeen. Ulkomaanapu jakoi ruoka-apua 12 500 ihmiselle pahimmilla tuhoalueilla.

xxx

UPEAT LAHJOITTAJAT JA VAPAAEHTOISET
Meillä on 21 700 kuukausilahjoittajaa ja yli 6500 vapaaehtoista, jotka tukevat työtä eri tavoin, esimerkiksi jakamalla osaamistaan, keräämällä varoja, osallistumalla kampanjoihin tai auttamalla postituksissa. Yhdessä muutamme maailmaa paremmaksi. Ilman lahjoittajia ja vapaaehtoisia Kirkon Ulkomaanapu ei voisi tehdä työtään.

Talous

Taloudessa suurten leikkausten vuosi

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset kohdistuivat täysimääräisesti vuoteen 2016. Tämän johdosta valtionavustukset vähenivät 15,5 miljoonasta eurosta 8,3 miljoonaan euroon. Muiden taloudellisten resurssien osalta kehitys jatkui kuitenkin suotuisana. Yhteistyö kansainvälisten rahoittajien kanssa jatkui hyvänä. Lahjoitukset yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä ylittivät selvästi budjetin.

Tilikauden 2016 alijäämä oli 286 255 euroa ja oman pääoman määrä vuoden lopussa 12,5 miljoonaa euroa. Tästä oli sidottuihin rahastoihin kirjattuja kohdennettuja lahjoituksia kehitysyhteistyöhön sekä katastrofi- ja jälleenrakennustyöhön ja Naisten Pankille yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä olivat 4,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 10,3 miljoonaa euroa, mihin sisältyy eri rahoituslähteistä saatuja hanke-ennakkomaksuja 7,7 miljoonaa euroa.

Tuotot

Tilikauden kokonaistuotot olivat 34,4 miljoonaa euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen nähden oli 19 prosenttia. Varainhankinnan tuotot olivat 35,4 miljoonaa euroa.

Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan tuotot 2016 -graafi

Kulut

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2016 kansainväliseen avustustyöhön ja kotimaan toimintoihin 34,7 miljoonaa euroa. Toimintamenot laskivat edellisestä vuodesta 18,5 prosenttia. Avustustyön kulut olivat 29,1 miljoonaa euroa, ja ne sisältävät ohjelmien suunnittelu- ja seurantakuluja 3,2 miljoonaa euroa. Avustustyön tukitoimintojen, yleishallinnon ja varainhankinnan kulut olivat 5,5 miljoonaa euroa.

Kirkon Ulkomaanavun toimintamenot 2016-graafi

 

Avustustyö ja tukitoiminnot 2016

Taloustiedot pdf-tiedostoina

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2016

Sisäinen tarkastus tuo läpinäkyvyyttä

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tehtävä on tuottaa lisäarvoa Kirkon Ulkomaanavun säätiölle ja parantaa sen toimintaa.

Sisäinen tarkastus tukee säätiötä ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Tuleva kehitys

Vuonna 2016 Ulkomaanapu laati ja hyväksyi uuden globaalin strategian, jonka toteuttaminen käynnistyi vuonna 2017. Strategia ei ole määräaikainen vaan joustava työkalu, jota voidaan aina tarvittaessa päivittää. Sen keskeisenä tavoitteena on Ulkomaanavun työn vaikuttavuuden parantaminen entisestään. Ulkomaanapu jatkaa erikoistumistaan kolmeen toisiinsa liittyvään teemaan: oikeus rauhaan, oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja oikeus toimeentuloon.

Kirkon Ulkomaanapu tulee laajentamaan strategisia kumppanuuksiaan erityisesti YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. ACT-allianssin sisarjärjestöjen ja eri uskontokuntien avustusjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu ja kasvaa. Kehitysmaiden hallitusten kanssa tehtävä suora yhteistyö mahdollistaa ohjelmiemme suuremman vaikuttavuuden.

Kehitysyhteistyön globaalit rakennemuutokset vaikuttavat toimintaan tulevina vuosina merkittävästi. On löydettävä uudenlaisia toimintatapoja ja rahoitusinstrumentteja, esimerkiksi yksityissektorin rahoituksen voimakas priorisointi joissakin maissa tullee jatkumaan ja laajenemaan.

Ulkomaanavun on jatkuvasti pystyttävä osoittamaan toiminnassaan selkeä lisäarvonsa ja kokemuksensa toimimisesta kehitysmaissa, erityisesti hauraissa olosuhteissa.

Työmme: teemat ja toiminta-alueet

Oikeus rauhaan

Kirkon Ulkomaanavun ja kumppaneiden rauhantyö syventyi ja laajeni vuonna 2016. Työtä tehdään sekä globaalilla että kansallisella ja paikallisella tasolla. Eri heimojen ja yhteisöjen välisiä sovittelu- ja rauhanprosesseja on edistetty Somaliassa, Keniassa, Etelä-Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Etelä-Sudanissa Ulkomaanapu oli mahdollistamassa kirkollisten avaintoimijoiden dialogia yhteistyössä sekä Vatikaanin että Canterburyn arkkipiispan kanssa.

Boman osavaltiossa heimot solmivat rauhan keskenään sekä naapuriosavaltio Jonglein kanssa. Prosessiin osallistui 40 avainasemassa olevaa johtajaa. Osapuolista yli 90 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen rauhanprosessiin, mikä lupaa hyvää kestävälle rauhalle.

Somaliassa rauhantyötä laajennettiin valtiorakenteita tukeviin toimiin. Tämän yhteydessä tuettiin muun muassa naisten osallistumismahdollisuuksia vuoden 2016 vaaleissa.

Ulkomaanapu ja YK:n aloitteesta perustettu Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto, jonka sihteeristönä Ulkomaanapu toimii, olivat näkyvästi esillä syksyllä julkaistulla tutkimuksellaan Nigeriassa toimivan Boko Haram -järjestön entisistä jäsenistä. Tutkimuksessa pureuduttiin järjestöön liittymisen ja irtautumisen syihin. Tulokset herättivät laajaa kiinnostusta niin kansainvälisessä mediassa kuin tutkijayhteisöjen parissa.

Suomessa Ulkomaanapu on muun muassa tukenut sisäministeriön toimintaa turvapaikanhakijoiden parissa tehtävässä työssä. Lisäksi kunnallisia ja luterilaisen kirkon toimijoita on koulutettu turvapaikanhakijoihin, väkivaltaiseen radikalisaatioon ja uskonnollisten yhteisöjen kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Syksyllä Ulkomaanapu käynnisti Reach Out -hankkeen, joka tukee eri uskonnollisten yhteisöjen ruohonjuuritason työtä ennakkoluulojen ja vihapuheen vähentämiseksi. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jonka avulla vierastaistelijoina olleita nuoria, radikalisoitumisvaarassa olevia sekä heidän perheitään voidaan tukea. Reach Outin tavoite on lisätä viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä radikalisaation ehkäisemiseksi pitkällä aikavälillä.

Oikeus toimeentuloon

Toimeentulotyön painopiste on naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tukemisessa. Uudeksi kohderyhmäksi nousivat ihmiset, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa, erityisesti nuoret pakolaiset.

Nuorten työllistyminen on noussut yhdeksi kärkitavoitteeksi. Työllistymisen tuki täydentää ammatillista koulutusta ja pyrkii varmistamaan, että koulusta valmistuneet nuoret joko löytävät työpaikan tai pystyvät työllistämään itsensä yrittäjinä. Ugandassa ja
Jordaniassa Kirkon Ulkomaanapu työskenteli pakolaisnuorten parissa. Nepalissa kohderyhmänä olivat kasti- tai etnisen taustan vuoksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, konfliktialueilla entiset lapsisotilaat ja sotaorvot.

Ulkomaanapu parantaa nuorten ja naisten mahdollisuuksia kannattavaan yrittäjyyteen ja yritysten koon kasvaessa liiketoiminnan kehittämiseen. Aasian kohdemaissamme osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen säästö-, rahoitus- ja koulutuspalveluita ja auttavat naisia saamaan yritystensä tuotteet markkinoille. Osuuskuntien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka onnistuessaan vahvistaa koko yhteisöä tuotannon ja työllisyyden kasvun myötä. Myös valistus- ja vaikuttamistyö mm. tasa-arvo-, maa- ja omistusoikeuskysymyksissä on tärkeä osa toimintaa.

Yksityissektorin kanssa rakennettiin muun muassa verkostoja Suomessa ja kohdemaissa. Naisten Pankin Skills Donation -ohjelman pilotti herätti suurta innostusta. Viisi yritystoiminnan ammattilaista lahjoitti osaamistaan yrittäjyyshankkeisiin Nepalissa, Kambodzhassa ja Liberiassa. Ugandassa ja Jordaniassa suomalaiset ja paikalliset yritykset osallistuivat työllistävän koulutuksen kehittämiseen.

Pyrimme entistä vahvemmin siihen, että yhteisöt ja perhekunnat pystyvät luonnonkatastrofin tai konfliktin iskiessä säilyttämään toimeentulonsa edellytykset ja toipumaan nopeasti. Varautuminen katastrofeihin jo ennakolta lyhentää kriittisen hätäavun vaihetta ja vähentää apuriippuvuuden riskiä. Myös tämä kehitys näkyy jo työssämme.

Oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Koulunkäynti tuo vakautta arkeen ja antaa tulevaisuuden näkymiä konfliktin tai katastrofin keskellä eläville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Vuonna 2016 Kirkon Ulkomaanavun koulutusalan toiminta kasvoi merkittävästi. Laadukkaaseen koulutukseen tähtääviä hankkeita oli 45, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2015 verrattuna.

Ulkomaanavun tavoitteena on laadukas koulutus, johon kaikilla on tasavertainen pääsy myös katastrofi- ja konfliktitilanteissa. Yksi parhaista keinoista opetuksen laadun parantamiseen on kouluttaa opettajia. Vuonna 2016 Ulkomaanapu koulutti toimintamaissaan 4 693 opettajaa.

On tärkeää innostaa myös paikalliset yhteisöt sekä vanhemmat tukemaan oppilaiden koulunkäyntiä. Ulkomaanavun järjestämissä tilaisuuksissa käsiteltiin vuonna 2016 muun muassa koulutuksen merkitystä ja tyttöjen koulunkäynnin tärkeyttä.

Vuonna 2016 Ulkomaanapu kunnosti tai rakensi koululuokkia konfliktista kärsivissä Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa, maanjäristyksestä toipuvassa Nepalissa sekä suuren määrän pakolaisia vastaanottaneessa Kreikassa. Kambodzassa kokeillaan Ulkomaanavun ansiosta oppilaanohjausjärjestelmää, jolla pyritään ohjaamaan nuoria paremmin jatko-opiskeluihin ja työelämään.

Koulutus pyritään nykyään linkittämään yhä vahvemmin työllistymiseen ja toimeentuloon. Ulkomaanapu tuki ammatillista koulutusta kuudessa maassa ja koulutuksen pariin pääsi yhteensä yli 3 800. Suurin osa ammattiin opiskelevista nuorista oli tyttöjä. Esimerkiksi Ugandan pakolaisleireillä nuorille järjestettiin ammatillista koulutusta sekä yrittäjyysvalmennusta, jonka avulla he pääsevät kiinni toimeentuloon.

Humanitaarinen apu

Ensimmäisena avuntuojana hurrikaanin iskettyä Haitiin

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ennen hurrikaanin tuloa varoitimme yhteistyökumppaneita ja katsoimme valmiiksi reitit avustuskuljetuksille.

Valmistelujen ansiosta Kirkon Ulkomaanapu sai hätäavun perille nopeasti hurrikaani Matthew’n iskettyä tuhoisasti Haitin lounaisosiin lokakuussa 2016. Myrsky tuhosi sadon ja aiheutti kovan ruokapulan köyhässä maassa. Ulkomaanapu antoi ruoka-apua 12 500 ihmiselle, joista osa asuu hyvin vaikeakulkuisilla alueilla.

”Viikko ennen hurrikaania, sen saavuttua Karibianmerelle, varmistimme, että kirkollisten avustusjärjestöjen verkoston ACT-allianssin jäsenjärjestöjen yhteiset suunnitelmat pitävät edelleen. Kun vaikutti selvältä, että myrsky tulee, lähdin autolla kiertämään alueita, jonne se iskee. Tapasin paikalliset kontaktimme, jotka auttaisivat meitä saamaan avun perille”, Kirkon Ulkomaanavun Haitin maajohtaja Uluç Baslanti kertoo.

”Katastrofirahastosta saadut varat tarvikkeiden ostamiseen ja hyvät paikalliset kontaktit mahdollistivat nopean liikkeelle pääsyn: apua tarvitsevat ihmiset oli jo identifioitu, kun saavuimme tuhoalueille, joten pystyimme aloittamaan jakelut heti. Olimme myös ottaneet yhteyttä YK:n ruokaohjelmaan WFP:hen hyvissä ajoin ja pyytäneet kuljetusapua – ilman sitä jakeluita ei olisi voitu tehdä. Olimme valmiina ennen muita järjestöjä, joten saimme WFP:n helikopterin käyttöömme yli viikoksi”, Baslanti kertoo.

”Saimme positiivista palautetta. Eräs vanha rouva tuli kiittämään hyvin järjestetystä jakelusta ja sanoi, että se sai heidät tuntemaan itsensä arvokkaiksi keskellä vaikeaa tilannetta ja että aiemmin ei ole ollut näin. Se tuntui todella motivoivalta.”

Ulkomaanavun työtekijät tekivät työtä vuoroissa, jotta eivät uupuisi.

”Vaikeat olosuhteet ovat osa tätä työtä. Me kaikki olimme kuitenkin iloisia nähdessämme, että olimme ensimmäisinä paikalla tuomassa apua. Monta kertaa raivasimme tieltä kaatuneet puut, että pääsimme eteenpäin.”

 

Humanitaarista apua Ugandassa

Eteläsudanilaiset pakolaiset odottavat sijoitusta pakolaisalueille Pohjois-Ugandassa. Kuva: Cornelia Kästner /LML

Kirkon Ulkomaanapu oli ensimmäisten järjestöjen joukossa auttamassa eteläsudanilaisia pakolaisia Ugandassa, kun Etelä-Sudanissa leimahtaneista väkivaltaisuuksista kasvoi Afrikan suurin pakolaiskriisi.

Ulkomaanavun humanitaarisen avun työntekijät tukivat pakolaisia vastaanottokeskuksissa, tarjosivat heille lämmintä ruokaa ja auttoivat heitä asettumaan pakolaisasutusalueille Pohjois-Ugandassa.

Työn tuloksena Ulkomaanavulle on myönnetty merkittävä osavastuu koulutuksen ja toimeentulon edistämisessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kumppanina vuosina 2017-2018. Ulkomaanavun toteuttamaa koulutustyötä pakolaisten parissa tukevat myös UNICEF, ECHO sekä AVSI Foundation.

 

Pakolaislapsille tukea Kreikassa

Fatima ja 11-vuotias Maryam ystävystyivät koulutusaktiviteeteissa, joita Ulkomaanapu tukee Kreikassa. Kuva: Ville Nykänen

8-vuotias Fatima käy koulua Kirkon Ulkomaanavun tukemassa Dimitrionin koulutuskeskuksessa Kreikassa.

Kreikkaan tulleet pakolaislapset ja -nuoret ovat olleet keskimäärin kaksi vuotta poissa koulusta. Koulutuskeskuksissa he saavat koulunkäyntiin valmistavaa opetusta, harrastusmahdollisuuksia, tukiopetusta, kotiläksyapua ja äidinkielenopetusta.

Humanitaarinen apu
Kohteet 2016
Keski-Afrikan tasavalta: koulunkäynnin tukeminen1 704 000 €
Jordania: Syyrian pakolaisten koulutus ja psykososiaalinen tuki1 594 000 €
Syyria: hätäapu ja koulunkäynnin tukeminen396 000 €
Liberia: ebola- ja ruokaturvatyö116 000 €
Myanmar: koulunkäynnin ja toimeentulon tukeminen466 000 €
Nepal: koulutuksen tukeminen 2015 maanjäristyksen jälkeen1 179 000 €
Somalia: paluumuuton tukeminen1 004 000 €
Etelä-Sudan: humanitaarinen apu806 000 €
Haiti: hätäapu Matthew-hirmumyrskyn jälkeen242 000 €
Uganda: pakolaislasten ja -nuorten koulunkäynnin tukeminen616 000 €
Kuivuusapu Itä-Afrikassa150 000 €
Kreikka: pakolaislasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen531 000 €
Euroopan pakolaiskriisi110 000 €
Kongon demokraattinen tasavalta: hätäapu108 000 €
ACT-allianssin katastrofirahaston yleistuki70 000 €
Valmiustoiminta27 000 €
Globaalin klusterikoordinaation tuki142 000 €

Seurakunnat

Lipaskerääjällä on hyvä mieli

Monessa seurakunnassa on aktiivinen lipaskerääjien ryhmä. Lipaskeräyksiä järjestetään erityisesti katastrofikeräysten yhteydessä. Lapualla kerättiin viime vuonna Haitiin ja Aleppoon.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on aina mukana, kun Kirkon Ulkomaanavusta tulee vetoomus lipaskeräyksen järjestämisestä katastrofin keskellä elävien auttamiseksi.

”Meillä on hyvät ja innokkaat vapaaehtoiset. Kerääjiä oli aluksi vaikea saada, mutta kun viisi ensimmäistä ilmoittautui mukaan, on sana levinnyt puskaradion kautta”, kertoo Pirkko Harri, joka vapaaehtoisena koordinoi Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan
joukkoja Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa.

Lapualla on 12 kerääjän joukko ja keräyspaikkana on yleensä S-market. Kerääjät ovat paikalla pareittain kahden tunnin vuoroissa aamuyhdeksästä iltakuuteen. Seurakunta tiedottaa keräyksistä.

Monen lahjoittajan raha on otettu mukaan varta vasten keräyslippaaseen laitettavaksi.

”Erityisesti lapset ja nuoret perheet laittavat rahaa lippaaseen. Se on koskettavaa. Tulee aina hyvä mieli, kun näkee lapsen kaivavan kolikon omasta kukkarostaan. Eräs lahjoittaja toi rahan, jonka hänen yli 90-vuotias tätinsä oli pyytänyt laittamaan keräyslippaaseen.”

Moni tulee sanomaan, että Kirkon Ulkomaanapu on luotettava kanava avulle. Lipaskeräysten kriitikot sanovat, että veroina maksetaan jo tarpeeksi tai että Suomessakin on avuntarvitsijoita.

”Heille vastaamme, että lahjoittaminen on vapaaehtoista.”

Pirkko Harri on eläkkeellä diakonissan työstä Nurmon seurakunnassa.

”Olen myös saanut itse käydä katsomassa Ulkomaanavun työtä Perussa ja tiedän, että apu menee perille.”

Harrin mukaan keräystulot ovat nousseet viime aikoina. Haitin lipaskeräys tuotti 911 euroa ja Syyrian Aleppon keräys 1085 euroa.

”Olen kerätessä aina kiitollisella mielellä. Tästä on tullut sydämen asia”, Harri sanoo.

Lapualla Ulkomaanavun nopean toiminnan joukko järjestää lipaskeräyksen aina, kun vetoomus lipaskeräyksen järjestämisestä tulee. Lisäksi se pyrkii järjestämään keräyksen syksyllä ja keväällä, vaikka vetoomusta ei tulisi. Keräyksen päätteeksi Lapualla on kirkollisissa uutisissa tieto keräyksen tuloksesta sekä kiitokset lahjoittajille, kerääjille ja kaupalle, jonka tiloissa on kerätty.

kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/nopean-toiminnan-joukot

Varainhankinnan tuotot seurakunnilta 2016

Seurakuntien tuki on tärkeää

Kirkon Ulkomaanavun työ on kirkon perustehtävän toteuttamista. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, hätäapu konfliktien ja kriisien keskellä sekä pitkäaikainen kehitysyhteistyö ovat diakoniatyötä, jota Ulkomaanapu tekee seurakuntien mandaatilla maailman hauraimmilla alueilla.

Seurakuntien tuki on Kirkon Ulkomaanavun tulorakenteen peruspilareita. Tämän tuen merkitys Ulkomaanavun työlle on elintärkeää myös tulevaisuudessa.

Suorat talousarvioavustukset seurakunnilta ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä. Yli puolet kirkon ja seurakuntien taloudellisesta avusta on seurakuntien talousarviotukea, joka oli vuonna 2016 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Seurakuntien antama tuki mahdollistaa rahoituksen hakemisen myös kansainvälisiltä rahoittajilta kattamalla vaaditun omavastuuosuuden. Seurakuntien tuki on siksi monella tapaa arvokasta.

Vuonna 2016 seurakunnat ja seurakuntalaiset mahdollistivat työmme myös vapaaehtoisella tuella. Auttamisen tärkeydestä kertoo vuosittainen, Suomen suurin ja vanhin kansalaiskeräys Yhteisvastuukeräys. Seurakuntien vapaaehtoinen apu, kuten vapaat kolehdit messuissa, rippikouluissa, osallistuminen Kirkon Ulkomaanavun valtakunnallisiin kampanjoihin ja keräyksiin sekä seurakuntien järjestämät muut tapahtumat ovat Ulkomaanavulle tärkeitä tuen muotoja. Jokakeväinen Suvivirsi-kampanja on muodostonut monen seurakunnan perinteiseksi tavaksi olla mukana Kirkon Ulkomaanavun työssä.

Ulkomaanavun yhteyshenkilöt ovat seurakunnissa mittaamaton voimavara. Heistä jokainen antoi myös viime vuonna vaikuttavan työpanoksen pitämällä yllä ajankohtaisia teemoja ja tuomalla Ulkomaanavun toimintaa näkyväksi seurakunnalle.

Seurakuntien tuki Kirkon Ulkomaanavulle 2016 -tilasto (pdf)

Seurakuntien talousarviotuki Kirkon Ulkomaanavulle 2007-2016 milj. €

Vapaaehtoiset