Yhteiskuntavastuu

Kirkon Ulkomaanapu kantaa yhteiskuntavastuuta toimimalla eettisesti ja ekologisesti.

Olemme

  • ympäristökuormitusta vähentävä WWF:n Green Office -toimisto.
  • Reilun kaupan työpaikka ja Reilun kaupan perustajajäsen. Käytämme Reilun kaupan tuotteita.
  • suomalaisten yritysten toimintaa kehitysmaissa tutkivan ja tarkkailevan Finnwatchin perustajajäsen.

Kompensoimme lentojemme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt Klima-Kollekte – Kirchlicher Kompensationsfonds gGmbH:n kautta.