EAPPI-ohjelma nosti esiiin kiihtyvän asutusten tuhoamisen

Ekumeeninen EAPPI-kumppanuusohjelma (The Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) on Jerusalemin kirkkojen pyynnöstä vuonna 2002 aloitettu ekumeeninen kumppanuusohjelma, jota hallinnoi Kirkkojen maailmanneuvosto. Suomessa toimintaa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu.

EAPPI-vapaaehtoiset tarjoavat suojelevaa läsnäoloa haavoittuville yhteisöille ja valvovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeuksien toteutumista miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Vuonna 2016 Suomesta lähti yhdeksän EAPPI-vapaaehtoista.

Länsirannalla lisääntynyt palestiinalaisasutusten tuhoaminen oli näkyvässä roolissa vapaaehtoisten työssä vuonna 2016. Työ keskittyi vierailuihin purkutuomion saaneissa yhteisöissä ja raivaustöistä raportoimiseen. Vapaaehtoiset toimivat yhteistyössä diplomaattisten vieraiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa levittäen tietoa paikallisten tilanteesta.

Vapaaehtoisjaksonsa jälkeen ohjelmaan osallistuneet EAPPI-tarkkailijat tekevät vaikuttamistyötä pääosin Suomessa. Vuonna 2016 EAPPI-ohjelma keskittyi näkyvyytensä parantamiseen sosiaalisen median kanavissa, erityisesti Facebookissa ja Instagramissa. Tulokset olivat hyviä, ja ohjelman kanavien kautta saavutettiin edellisvuoteen verrattuna tuhansittain uusia sosiaalisen median käyttäjiä.

Vuoden 2016 keväällä ja kesällä käynnistettiin vaikuttamiskampanja, jonka tarkoituksena oli tuoda ihmisten tietoisuuteen Länsirannalla lisääntyneet asutusten raivaukset. Kampanjaan liittyi vetoomus, jolla suomalaisia päättäjiä pyydettiin toimimaan pakkoraivausten estämiseksi. Kampanja oli näkyvästi esillä sosiaalisen median kanavissa sekä toukokuussa Helsingissä järjestetyillä Maailma kylässä -festivaaleilla. Kampanja huomioi myös Suomen ulkoministeri, joka lähetti vastauskirjeen EAPPI:lle.