Itä- ja eteläinen Afrikka

Itä-Afrikan ja eteläisen Afrikan alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 58 ja kumppaneita oli 18.

xxx

”Pakenin Borista tänne Mingkamaniin vanhempien,
yhden siskon ja kolmen veljen kanssa. Tykkään opetuksesta,
opettajista ja kaikesta. Nyt haluaisin oppia
kirjoittamaan.”
Nyandeng Deng Majeu, 1. luokalla Etelä-Sudanissa
Kirkon Ulkomaanavun rakentamassa koulussa.

Koulutusta ja konfliktinratkaisua

itä-afrikkaSomaliassa poliittisen tilanteen vakautuminen, maan sosio-ekonominen kehitys ja uudet kansainväliset kumppanuudet paransivat Ulkomaanavun toiminta-mahdollisuuksia. Pääpaino
oli rauhantyössä ja paikallishallintojen tukemisessa. Maan pakolaisleirit ovat olleet jo vuosia täynnä. Vuonna 2015 Jemenistä tuli lähes 30 000 pakolaista lisää, mikä vaikeutti tilannetta entisestään.

Ulkomaanapu solmi yhteistyösopimuksen UNHCR:n kanssa kotimaahansa palaavien jemeniläisten tukemiseksi. Kolmivuotinen yhteistyö Eritrean hallituksen kanssa alkoi,
ja Ulkomaanapu allekirjoitti yhteistyösopimuksen Eritrean korkeakouluhallinnon kanssa. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää Suomen koulutusasiantuntemusta ja tukea
Eritrean tavoitetta laadukkaan koulutuksen tarjoamisesta kaikille.

Ulkomaanapu tuki vuoden aikana opettajakoulutuksen kehittämistä. Valmiudet tukea opiskelijoiden johtamistaitoja, integroida tietotekniikkaa opetusmenetelmiin, tehdä tutkimusta
ja edistää kriittistä ajattelua paranivat. Ulkomaanapu on myös onnistuneesti edistänyt oikeusperustaista lähestymistapaa kehityskysymyksissä sekä lisännyt yhteistyötä ja dialogia Eritrean hallituksen kanssa.

Lisäksi Ulkomaanapu toteutti Eritrean ensimmäisen innovaatiotapahtuman. Suunnitelmat maan ensimmäisen kansallisen innovaatiokeskuksen perustamisesta lykkääntyivät vuodelle 2016.

Etelä-Sudanissa elokuussa 2015 solmittu rauhansopimus ei päättänyt vuonna 2013 alkanutta konfliktia. Väkivaltaisuuksien leviäminen Mundriin johti kumppanijärjestömme henkilöstön evakuointiin. Naisten toimeentuloa tukevat maitotila-ja kanalahankkeet sekä ihmisoikeusvalistus kouluissa jouduttiin keskeyttämään.

Työn painopiste oli pitkän aikavälin tarpeisiin vastaavassa humanitaarisessa avussa. Ulkomaanapu rakensi 35 tilapäistä koulua ja turvasi 1800 lapsen koulunkäynnin. Ruokaturvan
parantamiseksi Ulkomaanapu jakoi siemeniä ja työkaluja sekä antoi viljelykoulutusta. Piborissa Ulkomaanapu teki uudenlaista yhteistyötä yksityissektorin toimijan kanssa tarjotakseen
nuorille toimeentulomahdollisuuksia.

Ugandan korkeaan nuorisotyöttömyyteen vastatakseen Ulkomaanapu tuki paikallisviranomaisia ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi niin paikallisille kuin Kongosta pakolaisina saapuneille nuorille. Adjumanin pakolaisleirillä tuettiin sudanilaisten pakolaislasten koulutusta.

Keniassa työn pääpaino oli konfliktinratkaisussa ja -ehkäisyssä maan pohjoisosien kuivilla maaseuduilla, joissa luonnonvarojen niukkuus aiheuttaa eripuraa heimojen välille.
Ulkomaanapu järjesti kolme valtakunnallista ja yhdeksän paikallista foorumia, joissa allekirjoitettiin yhdeksän rauhansopimusta paimentolaisyhteisöjen välille.

Mosambikissa tuettiin toimeentuloa Gazan kyläyhteisöissä ja Maputon kaupunkialueella. Kirkon Ulkomaanavun työ Mosambikissa päättyi vuoden 2015 lopussa kehitysyhteistyöleikkausten takia.

Itä- ja eteläisen Afrikan ohjelmien rahoitus