Latinalainen Amerikka ja Karibia

Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 23 ja kumppaneita oli 5.

xxx

”Olen oppinut viljelemään useita eri lajikkeita ja tekemään ravinnetta sioilleni. Aiemmin en uskaltanut sanoa mitään, koska en osaa puhua espanjaa, mutta opettajamme sanoi, että voin puhua omalla kielelläni ja nyt jo uskallan puhua ihmisten edessä. Aiemmin meitä ei kuunneltu, mutta nyt on tapahtunut muutos.”

Rosa Lach, Cerro Alto, Guatemala

xxx

“Saimme hätäapuna tarvikkeita ja ruokaa.”

Antonion Janvier ja Audicile Montine ovat huojentuneita. Hurrikaani Matthew repi katon vanhan pariskunnan talosta. Haitin Saut Maturinissa jaettiin humanitaarista apua pian
myrskyn jälkeen.

Viimeiset koulut nousivat Haitissa

HAITIN työhön vaikutti kaksi tekijää vuonna 2016. Kesäkuussa tehtiin päätös Haitista poistumisesta vuoden loppuun mennessä. Päätöksen taustalla olivat hallituksen vuonna 2015 tekemät leikkaukset kansalaisjärjestöjen rahoitukseen sekä Ulkomaanavun pyrkimys tiivistää kansainvälistä ohjelmaansa. Päätöksen seurauksena työ Haitissa keskittyi meneillään olevien projektien loppuun saattamiseen.

Toinen merkittävä tekijä oli hurrikaani Matthew, joka iski Haitiin lokakuussa. Ulkomaanapu osallistui hätäaputoimiin ja oli paikallisten kumppaneidensa kanssa tärkeässä roolissa auttamassa kouluja selviämään hurrikaanin aiheuttamista vahingoista. Maaohjelmaa jatkettiin huhtikuuhun 2017, jotta voitiin varmistaa hätäaputoimien huolellinen toteutus.

Hurrikaanin aiheuttamat laajat tuhot korostivat Ulkomaan avun pitkäjänteisen työn merkitystä koulujen ja yhteisöjen katastrofivalmiuden ja katastrofeista palautumiskyvyn vahvistamisessa. Ulkomaanavun nopea reagointi oli yksi Haitin maaohjelman mukanaan tuomista lisäarvoista vuonna 2016. Laajan verkostonsa avulla Ulkomaanapu pystyi tehokkaasti vastaamaan hurrikaanin luomiin tarpeisiin.

Ulkomaanapu jatkoi myös työtään koulutuksen parissa rakentaen vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana neljä uutta koulua (44 luokkahuonetta) ja korjaten neljä hurrikaani Matthew’n vaurioittamaa koulua.

Hurrikaanin jälkeen Ulkomaanapu jakoi psykososiaalista tukea ja järjesti kouluruokailun hurrikaanista kärsineisiin kouluihin. Samalla vahvistettiin opettajien valmiuksia ja varmistettiin opetusmateriaalien saatavuus jakamalla materiaalipaketteja koulujen opettajille ja oppilaille.

Haitin maaseudulla ihmisten toimeentulo on edelleen luonnonkatastrofeista johtuen pävarmaa. Ulkomaanapu auttoi yli 400 taloutta ottamaan käyttöön uusia, kestävämpiä viljelymenetelmiä ja kehitti paikallisten viranomaisten valmiuksia suojella ympäristöä ja valmistautua luonnonkatastrofeihin.

GUATEMALASSA Naisten Pankin tukema naisten toimeentulo ja voimaannuttamishanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Hanke tuki Alta Verapazin alueella Maya Q’eqchi -naisia heidän pyrkimyksissään parantaa toimeentuloaan maatalouskoulutusten ja pienlainojen avulla. Naisia myös tuettiin osallistumaan kyläyhteisöjen ja kunnanhallituksen päätöksentekoon järjestöjen ja yhteisöllisten naisryhmien koulutusten avulla.

Maya-tytöt kasvatetaan kuuntelemaan suvun ja perheen miespuolisia jäseniä ja heitä ei yleensä rohkaista ilmaisemaan omia mielipiteitään. Naiset ovat saaneet itseluottamusta ja uskaltavat nyt sanoa useammin ja varmemmin mielipiteensä. Vaikka naisista vielä vain harva osallistuu päätöksentekoon yhteisön tasolla tai kunnallishallinnossa, hankkeessa on otettu tärkeitä askelia, jotka auttavat maya-naisia eteenpäin.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian ohjelmien rahoitus