Aasia

Aasian alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 18 ja kumppaneita oli 13.

xxx

”Nyt minulla on säännölliset tulot ja saan
säästöön kaksi tuhatta kyattia (1,5 euroa)
päivässä. Lisäksi voin korjata taloni ja lähettää
tyttäreni kuudennelle luokalle. Suunnitelmani
on laajentaa kauppaani, jotta saan enemmän
tuloja, koska haluan tukea tytärtäni kouluttautumaan
lääkäriksi.”
Ma Tin Nwet, Dedaye, Myanmar

xxx

”Tunnen oloni turvalliseksi tässä väliaikaisessa
luokassa. Koulunkäynti on tärkeää.
Unelmani on opiskella joskus ulkomailla,
koska haluan nähdä maailmaa.”
Dipa Subedi, Katmandu, Nepal

Uusia avauksia nuorille Aasiassa

aasiaAasiassa tehtiin paljon työtä koulutuksen kehittämiseksi. Keinoina olivat opinto-ohjaus, nuorten vapaaehtois-toiminta, väliaikaisten koulutilojen rakentaminen maanjäristyksen jälkeen sekä pakolaisnuorten ja -lasten kouluun pääsyn mahdollistaminen. Työ etenkin naisten toimeentulo-mahdollisuuksien  parantamiseksi jatkui.

Kambodžassa alkoi uusi projekti, jossa kehitettiin opinto-ohjausta yhteistyössä maan opetusministeriön kanssa. Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset asiantuntijat kouluttivat opettajia ja järjestöjen sekä valtion työntekijöitä. Kambodžassa ei aiemmin ole
annettu opinto-ohjausta, joten koulutus täytti koulutussektorilla olleen tyhjiön ja johti opinto-ohjauksen sisällyttämiseen maan opetussuunnitelmaan.

Toimentulon osalta työn pääpaino oli maatalousosuuskuntien tukemisessa sekä yrittäjyyskoulutuksessa. Koulutusta suunnattiin erityisesti naisille, joiden täysivaltaista osallistumista talouteen rajoittavat perinteiset sukupuoliroolit.

Rauhantyössä tuettiin nuorten osallistumista demokraattisemman yhteiskunnan rakentamiseen Kambodžan Changemaker-verkoston kautta. Lisäksi tuettiin maanomistuskonfliktien sovittelua.

Myanmarissa pidettiin maan ensimmäiset vapaat parlamenttivaalit marraskuussa 2015. Vuosi toi uutta myös Ulkomaanavun työhön oman toimiston perustamisen ja virallisen rekisteröinnin aloittamisen ansiosta.

Ulkomaanapu tuki sisäisinä pakolaisia asuvia perheitä parantamaan toimeentuloaan. Apu kohensi selvästi 1400 suistoalueella ja 300 Pohjois-Shanin alueella elävän perheen tilannetta.
Aseellisten konfliktien takia sisäisinä pakolaisina elävät 2304 lasta ja nuorta pääsivät jatkamaan koulukäyntiä pakolaisleireillä Kachinin ja Shanin osavaltioissa.

Rauhantyön osalta tuettiin tutkimusta konfliktin syistä ruohonjuuritasolla. Tutkimuksen tulokset viitoittavat Ulkomaanavun rauhantyötä tulevina vuosina.

Historiallisen voimakkaat maanjäristykset Nepalissa vaativat tuhansia kuolonuhreja ja tuhosivat puoli miljoonaa kotia. Katastrofin jälkeen pitkän tähtäimen kehitysyhteistyö pystyi
muuntumaan nopeasti hätäavuksi. Väliaikaiset koulutilat saatiin pystyyn nopeasti maanjäristyksen jälkeen.

Myöhemmin Ulkomaanapu auttoi ihmisiä jälleenrakentamaan toimeentuloaan pienyrityksiä, tulonhankintaa, yhteisöjen infrastruktuuria ja ammattikoulutusta tukemalla. Ammattikoulutus
suunnattiin nuorille ja naisille ja he saivat myös työhön ohjausta ja starttitukea.

Ulkomaanapu tuki naisia, kastittomia ja entisiä maaorjia vaatimaan oikeuksiaan sekä paransi paikallisviranomaisten kapasiteettia vastata vaatimuksiin.

Aasian ohjelmien rahoitus