Hallinto

Kirkon Ulkomaanavun säätiön toimintaa johtaa kirkon ulkoasiainneuvoston asettama yksitoistajäseninen hallitus apunaan nelijäseninen työjaosto. Hallitus kokoontui vuonna 2015 viisi kertaa. Lisäksi työjaosto piti kuusi sähköpostikokousta ja kokoontui kerran yhdessä tarkastusvaliokunnan kanssa.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus:

puheenjohtajana kv. asiantuntija Tarja Kantola
varapuheenjohtajana piispa Tapio Luoma

jäseninä
johtaja Sixten Ekstrand
kansanedustaja Pekka Haavisto
pääsihteeri Katri Korolainen
kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen
piispa Tapio Luoma
toimittaja Reetta Meriläinen
kauppatieteen maisteri Ritva Ohmeroluoma
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth
työalasihteeri Helena Tuominen ja
kaupallinen neuvos Kent Wilska

varajäseninä
asianajaja Tuomas Aho
johtaja Ilkka Mattila sekä
yhteiskuntatieteiden maisteri Milla Perukangas
sihteerinä toiminnanjohtaja Jouni Hemberg

Hallituksen työjaostoon kuuluivat

puheenjohtajana Tarja Kantola
henkilökohtainen varajäsen Tapio Luoma

jäseninä
Helena Tuominen, henkilökohtainen varajäsen Sixten Ekstrand
Kent Wilska, henkilökohtainen varajäsen Tuomas Aho
sekä Tapio Luoma (ei määritelty varajäsentä)
ja sihteerinä Jouni Hemberg

Hallituksen asiantuntijajäsenet olivat
pääsihteeri Heikki Huttunen Suomen ekumeenisesta neuvostosta
johtaja Risto Jukko kirkon lähetystyön keskuksesta
johtaja Kalle Kuusimäki diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksesta
ja toiminnanjohtaja Riina Nguyen, Ortodoksisen Kirkon Kansainvälinen
Diakonia ja lähetystyö

Vuoden 2015 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat

puheenjohtajana Ritva Ohmeroluoma,
jäseninä Tuomas Aho ja Katri Korolainen.
Ulkomaanavun toiminnanjohtajana toimi Antti Pentikäinen
30.4.2015 asti, jonka jälkeen hän siirtyi kolmen vuoden mittaiselle
toimivapaalle. Tänä aikana hän toimii Ulkomaanavun johtaman
uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston
sihteeristön johtajana. 1.5.2015 alkaen toiminnanjohtajan sijaisena
on toiminut Jouni Hemberg.

Toiminnanjohtaja Jouni Hemberg edusti Ulkomaanapua yhteistyötahoilla
seuraavasti: Kirkon ulkoasiain osaston johtoryhmän
jäsen, Kirkon lähetystyön toimikunnan asiantuntijajäsen, Nenäpäivä-
säätiön hallituksen jäsen, Ortodoksisen kirkon avustusjärjestön
Filantropia ry:n hallituksen asiantuntijajäsen, Yhteisvastuukeräystoimikunnan
jäsen, Valtioneuvoston asettaman Kestävän
Kehityksen valtuuskunnan varajäsen ja Sisäasiainministeriön
asettaman Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta
ehkäisyn johtoryhmän jäsen.