Vaikuttamistoiminta

Vuosi 2016 oli vaikuttamistyön kannalta haastava vuosi. Pakolaisten ja sisäisten pakolaisten määrä maailmassa oli ennätyksellisen korkea, samaan aikaan kun humanitaariseen apuun kohdistettu rahoitus oli selvästi alimitoitettu.

Useimmissa Kirkon Ulkomaanavun toimintamaissa ihmisoikeuksien toteutuminen oli vaarantunut ja kansalaisyhteiskunnan tila ajautunut entistä ahtaammaksi. Ulkomaanavun vaikuttamistyö onnistui kuitenkin tässä vaikeassa toimintaympäristössä saamaan aikaan myönteisiä tuloksia, erityisesti toimintamaissa.

Yhteensä vuoden aikana toteutettiin yli 60 vaikuttamistyön hanketta Ulkomaanavun toimintamaissa, 53 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Paikallisen ja kansallisen tason päättäjien tietoisuuteen tuotiin muun muassa laadukkaaseen koulutukseen, työllistymiseen johtavaan koulutukseen, rauhaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Työn tuloksena toteutettiin monia uudistuksia. Esimerkiksi Liberiassa 45 naista sai koulutusta vaikuttamistyöstä ja laillisista oikeuksista, minkä tuloksena naiset alkoivat vaatia oikeuksia perintömaihin sekä kampanjoida parisuhdeväkivaltaa vastaan. Kambodžassa maanomistuskiistoihin jätettyjen kanteiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna seitsenkertaiseksi, 135 kanteesta 972:een ja niistä suurin osa soviteltiin.

Humanitaarisen avun huippukokouksessa World Humanitarian Summitissa Ulkomaanapu järjesti YK:n kanssa istunnon, jonka aiheena oli uskonnolliset toimijat ja humanitaarinen apu. Ulkomaanapu lisäsi tietoisuutta koulutuksen tärkeydestä kriisitilanteissa ja puhui uskonnollisten ja perinteisten johtajien sekä naisten ja nuorten osallistamisesta rauhantyöhön. Ulkomaanapu myös ajoi paikallisten toimijoiden vastuun kasvattamista humanitaarisen avun toimissa.

YK:n yleiskokouksen yhteydessä Kirkon Ulkomaanapu järjesti oheistilaisuuden, jonka aiheena oli nuorten rooli yhteiskunnassa ja rauhantyössä. Tilaisuuden ansiosta eritrealaisten ja suomalaisten nuorten välinen rauhandialogihanke sai julkisuutta. Ensimmäistä kertaa yleiskokouksessa suuri määrä kansalaisjärjestöjä ja nuoria kampanjoi korostaakseen koulutuksen merkitystä kriisitilanteissa. Ulkomaanapu avusti heitä viestinnässä. Työn tuloksena YK:n korkean tason tapaamisessa tunnustettiin, että kouluun pääsy katastrofia seuraavien ensimmäisten kuukausien aikana on tärkeää. Lisäksi huomioitiin peruskoulun jälkeisen jatkokoulutuksen tärkeys. Molemmat olivat merkittäviä saavutuksia Ulkomaanavun vaikuttamistyölle.

Euroopassa Ulkomaanapu kampanjoi yhdessä ACT Alliance EU:n kanssa vastustaen suunnitelmia ehdollistaa kehitysapu sille, miten kehittyvät maat noudattavat siirtolaisten takaisinottosopimuksia ja miten tehokkaasti ne onnistuvat siirtolaisuuden sääntelyssä.

Ulkomaanapu julkaisi kuusi lausuntoa liittyen Suomen valtion vuoden 2017 budjettiin, valtioneuvoston selontekoon Suomen kehityspolitiikasta ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Ulkomaanapu kutsuttiin antamaan asiantuntijalausuntoja viiteen valiokunnan istuntoon.

Ulkomaanapu kampanjoi aktiivisesti muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta. Ulkomaanavun edustajat tapasivat oikeusministeriön ja sisäministeriön virkamiehiä, ja Ulkomaanapu julkaisi asiasta useita kannanottoja, artikkeleita ja tiedotteita, osan yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Voimakkaista ponnisteluista huolimatta Suomen hallitus kiristi perheenyhdistämisen politiikkaansa ja muutti turvapaikanhakijoiden kansainväliseen suojeluun ja oikeusapuun liittyviä lakeja.

Ulkomaanapu isännöi kahta ministeritason vierailua Suomeen. Sekä Eritrean että Keski-Afrikan tasavallan opetusministerit  vierailivat Suomessa tapaamassa merkittäviä suomalaisia opetusalan toimijoita.

Ulkomaanapu järjesti suomalaisille poliitikoille, virkamiehille ja seurakuntien edustajille vierailuja eri hankkeisiin Jordaniassa lisäten näin tietoisuutta Syyrian pakolaisten tilanteesta.