Aasia

Aasian alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 52 ja kumppaneita oli 14.

xxx

”Monet nuoret valitsevat ammatin, jonka vanhemmat käskevät valita, koska eivät tiedä muusta. Opinto-ohjaajien koulutuksessa opin, miten haetaan tietoa ja luodaan yhteyksiä eri verkostoihin. Näin saan tietoja, joita voin jakaa oppilailleni.”

Vichet Un, Ulkomaanavun kouluttama
opinto-ohjaaja, Battambang, Kambodža

xxx

”Ilmastonmuutos huolestuttaa minua todella paljon, sillä se pahentaa kuivuutta ja tulvia. EU Aid Volunteers -koulutuksessa olen oppinut, mitä kaikkea yhteisöt voivat tehdä valmistautuakseen luonnonkatastrofeihin ja vähentääkseen tuhoja.”

Sophy Kroeng, kylätyöntekijä, Prey Veng, Kambodža

Koulutusta ja katastrofeihin varautumista Aasiassa

KAMBODŽASSA Ulkomaanavun pitkäjänteisen työn tuloksena uusi opetussuunnitelma sisältää ensimmäistä kertaa tunnin opinto-ohjausta viikossa yläkoululaisille. Vuonna 2016 viimeistelimme ja julkaisimme yhteistyössä maan opetusministeriön kanssa opintoohjauksen käsikirjan ja opintosuunnitelman. Järjestimme koulutuksen maan kaikkien aikojen ensimmäisille opintoohjaajille,
jotka alkavat kouluttaa lisää opinto-ohjaajia.

Kuivuus tuhosi riisisadon monin paikoin ja kuivatti vesipisteitä. Kirkon Ulkomaanapu ohjasi kyläyhteisöjä kastelujärjestelmien, juomaveden suojelun ja vesisäiliöiden käytössä. Katastrofeille alttiiden yhteisöjen toimeentuloa tuettiin koulutuksella vihannesviljelystä ja kanojen kasvatuksesta.

Ulkomaanapu järjesti kiistojen sovittelukoulutusta yhteisöjen sovittelukomiteoille. Työn tuloksena kyläyhteisöissä soviteltiin 726 riita-asiaa.

Naisten tulonhankkimisryhmille annoimme koulutusta maataloustuotteiden tuotannossa sekä tuimme viljelijäryhmien, tukkukauppiaiden ja myyjien verkostoitumista paikallisilla markkinoilla. Ulkomaanavun kautta 113 naista ja 36 miestä sai mahdollisuuden omaan
yritykseen. Työ on kestävällä pohjalla: naisten osuuskunnat, kyläpankit, riisi-ja lehmäpankit, puunviljely ja vesiryhmät jatkavat toimintaansa senkin jälkeen, kun varsinainen avustustyö on päättynyt.

MYANMARISSA Kirkon Ulkomaanavun järjestämässä työpajassa 39 maan eri etnisistä ryhmistä tulevaa nuorta rauhanaktiivia pääsi keskustelemaan ja jakamaan ideoita.

Järjestimme mahdollisuuden koulunkäyntiin 51 maan sisäisellä pakolaisleirillä Pohjois-Shanin ja Kachinin osavaltioissa sekä niitä ympäröivissä kyläyhteisöissä. Erityisesti tyttöjen pääsy kouluun parani. Lisäksi tuimme opetuksen laatua. Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaehtoiset pitivät oppilaskeskeisen opetuksen koulutuksen 68 tukiopettajalle.

Ulkomaanapu kehitti maan sisäisten pakolaisten ja ympäröivien yhteisöjen toimeentuloa perustamalla 366 viljelijä-, toimeentulo-, nais- ja nuorten ryhmää. Ulkomaanapu tuki yhteensä 97 säästö- ja lainaryhmää sekä perusti 105 kylään katastrofivalmiusryhmän.

NEPALISSA jatkui koulutilojen rakentaminen vuoden 2015 maanjäristyksissä tuhoutuneiden tilalle. Vuoden 2016 aikana rakennettiin 346 koululuokkaa, joiden käyttöikä on noin 15 vuotta. Lisäksi 10 657 maanjäristyksestä kärsinyttä koululaista sai psykososiaalista tukea. Ulkomaanavun tuella kouluissa myös aloitettiin katastrofeihin varautuminen. Ulkomaanapu kehitti kouluille sopivan katastrofivalmiuden käsikirjan, jonka ottivat käyttöön myös useat muut koulutuksen alan toimijat.

Ulkomaanapu toimi kastijärjestelmään perustuvan syrjinnän lopettamiseksi vapautettujen maaorjien ja heidän entisten isäntiensä välillä ja tuki kastittomien ammattikoulutukseen pääsyä.

Kaikissa kolmessa maassa Ulkomaanapu oli mukana EU Aid Volunteers -ohjelmassa, jossa kehitetään katastrofeille alttiiden yhteisöjen riskinhallintaa EU-tuella.

Aasian ohjelmien rahoitus