Länsi- ja Keski-Afrikka

Länsi-ja Keski-Afrikan alueen työssä Ulkomaanavun henkilöstön määrä oli 45 ja kumppaneita oli 14.

xxx

“Pidän kaikesta, mitä meille opetetaan! Olen
oppinut niin paljon. Minulla ei ole ketään, joka
voisi auttaa 1-vuotiaan poikani elatuksessa.
Tämä koulutus muuttaa elämäni. Unelmani on
perustaa oma ruokakioski, jossa voin myydä
valmistamiani ruokia.”
Zainab Sheriff, Sierra Leone, opiskelee
ravintola-alaa

xxx

”Istutin saamani siemenriisin ja sain hyvän
sadon. Osan säästämme ja osan syömme.
Sadosta riittää noin kuudeksi kuukaudeksi,
sen jälkeen elämme kassavalla.”
Omai Tokai, Liberia, ebolan jälkeinen ruokaturvatyö

xxx

”Koulujen avustamisen tässä kaupunginosassa tekee
erityisen merkitykselliseksi se, että yhteisö on
jakautunut muslimeihin ja kristittyihin. Olen luottavainen
tulevaisuuden suhteen, sillä tämä Ulkomaanavun
tukema projekti pyrkii tuomaan kaksi hyvin
erilaista yhteisöä takaisin samaan kouluun. Näin
nuoret kehittyvät yhdessä Keski-Afrikan nuorisoksi
ja häivyttävät kriisin synnyttämät stigmat.”
Rogoue Rufin Thierry, Gbaya Doumbian koulun
rehtori, Keski-Afrikan tasavalta

xxx

”Opin ompelemaan ammattikoulutusta
antavassa ETN-koulutuskeskuksessa. Olen
siitä niin onnellinen. Ennen myin kaaleja
markkinoille, mutta siitä sain tuloja paljon
vähemmän. Se ei riittänyt perheen elättämiseen.
Lisäksi tämä työ on paljon helpompaa:
saan tehdä töitä istuen eikä tarvitse esimerkiksi
kantaa kaaleja 15 kilometrin päästä.”
Kubuya Kahoo, Masisi, Kongo

Ammattikoulutusta ja tukea toimeentuloon

länsi-ja-keski-afrikka

Ebola-epidemian jälkimainingit vaikuttivat vahvasti Kirkon Ulkomaanavun työhön Liberiassa ja Sierra Leonessa vuonna 2015. Työmme keskittyi  toimeentulo-mahdollisuuksien monipuolistamiseen ja laadukkaan ammatti-koulutuksen tarjoamiseen paikallisyhteisöissä.

Sekä Liberiassa että Sierra Leonessa vahvistettiin ruokaturvaa ebolasta toipuvissa yhteisöissä kehittämällä ja monipuolistamalla ruoantuotantoa. Pienviljelijöille jaettiin työkaluja ja siemeniä sekä tarjottiin koulutusta. Maaseudun haavoittuvassa asemassa oleville perheille jaettiin lisäksi käteistä välttämättömiin menoihin. Näin piristettiin samalla paikallisia markkinoita.

Ulkomaanapu osallistui aktiivisesti ebola-epidemiaan liittyvään vaikuttamistyöhön yhdessä
muiden kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Liberiassa Ulkomaanapu muun muassa edisti koulujen avaamista 35 yhteisössä toteuttamalla kampanjan ebolan ehkäisemiseksi ja hygieniakäytäntöjen parantamiseksi. Ulkomaanavun
ja sen kumppaneiden ebolan vastaista työtä rahoittivat Mercy Corps ja USAID.

Ulkomaanavun ylläpitämät koulut Norsunluurannikon pakolaisille avattiin maaliskuussa uudelleen ebola-epidemian laannuttua. Oppilaat opiskelivat nopeutetussa rytmissä ja saivat vuoden opinnot suoritettua. Ulkomaanapu sulki pakolaisleirien koulut vuoden 2015 lopussa vähentyneen tarpeen vuoksi.

Äitien kerhot tukivat toimeentulomahdollisuuksien monipuolistamista opettamalla ammatti- ja bisnestaitoja. Ulkomaanapu ja Naisten Pankki tukivat lisäksi nuorten naisten pääsyä teknilliseen ammattikoulutukseen. 300 naista osallistui koulutuksiin naisten oikeuksista.
Tuki kanalahankkeen kaupallistamiseksi jatkui.

”Oppimani uuden viljelytekniikan ansiosta voin nyt viljellä ympäri vuoden." Fatu Cooper, 39, Glozon, Liberia. Naisten Pankin tukema toimeentulohanke

”Oppimani uuden viljelytekniikan
ansiosta voin nyt viljellä ympäri vuoden.” Fatu Cooper, 39, Glozon, Liberia. Naisten Pankin tukema toimeentulohanke

Ebolan jälkeisen ruokaturvan parantamisen lisäksi Ulkomaanapu tuki Sierra Leonessa riisinviljelyn ja kanalatoiminnan kehittämistä.

Yhteensä 218 opiskelijaa valmistui ammattiin Ulkomaanavun tukemista ammatillisista koulutuskeskuksista. Valmistuville tarjottiin tukea ja myönnettiin starttirahaa yritystoiminnan käynnistämiseen.

195 uskonnollista ja perinteistä johtajaa osallistui koulutuksiin ihmisoikeuksista sekä konfliktin ratkaisusta ja sovittelusta 15 yhteisössä. Yhteisöjen rauha- ja kehityskomiteoita perustettiin.

Vuoden 2015 puolivälissä Keski-Afrikan tasavalta alkoi hitaasti toipua kaksi vuotta kestäneistä taisteluista ja poliittisesta epävakaisuudesta. Kirkon Ulkomaanavun työssä oikeus koulutukseen oli edelleen työn peruspilari. Työ keskittyi koulurakennusten korjaamiseen ja rakentamiseen, opettajien kouluttamiseen, koulutarvikepakkausten ja opetusmateriaalien jakamiseen, lisäopetuksen järjestämiseen oppilaille, jotka eivät olleet levottomuksien takia päässeet kouluun, sekä vanhempainyhdistysten koulutuksiin.

Kirkon Ulkomaanapu jatkoi yhteistyön kehittämistä UNICEFin ja Keski- Afrikan tasavallan opetusministeriön kanssa. Opetusministeriön ja Kirkon Ulkomaanavun välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin syyskuussa. Yhteistyön tavoitteena on Keski-Afrikan tasavallan koulutusjärjestelmän vahvistaminen ja hyvän hallinnon kehittäminen.

Ulkomaanavun työ Kongon demokraattisen tasavallan Gomassa ja Masisissa jatkui ammattikoulutuksen ja työllistymismahdollisuuksien parantamisen parissa. Edellisenä vuonna
käyttöön otettu yrityshautomomalli alkoi kantaa hedelmää pienyritysten menestyksen myötä. Toimeentulotyö keskittyi maataloustuotannon tehostamiseen, pk-yritysten perustamisen ja
naisyrittäjyyden tukemiseen.

Keväällä 2015 Kongoon tuli suuri määrä pakolaisia Burundista. Tästä johtuen Ulkomaanapu alkoi turvata isäntäväestön toimeentuloa ja koulutusta Etelä-Kivun alueella, jossa pakolaiskriisin vaikutukset paikallisväestöön ovat merkittäviä.

Syksyllä 2015 tehty päätös Kongon ohjelman lopettamisesta muutti työn painopisteen paikallisten yhteistyökumppaneiden tukemiseen vastuullisen poistumisen varmistamiseksi. Työ
Kongossa loppui maaliskuussa 2016 kehitysyhteistyöleikkausten takia.

Länsi- ja Keski-Afrikan ohjelmien rahoitus