Årsöversikt 2015

Rekordår för Kvinnobanken

År 2015 var ett rekordår för Kvinnobanken. Medelanskaffningen inbringade 1,44 miljoner euro. Där spelade de privata bidragsgivarna, månadsgivarna, aktionärerna och de lokala grupperna en mycket stor roll.

Även de nationella evenemangen krossade gränser. Gå ett yrke till en kvinna ordnades för sjätte gången och genererade otroliga 70 000 euro. Evenemanget ordnades för första gången också utanför Finlands gränser, på elva platser såsom Paris, London och Rhodos. Det nya landsomfattande evenemanget Läs ett yrke till en kvinna genomfördes som en författarturné med Sofi Oksanen, förlaget Like och bokhandeln Suomalainen Kirjakauppa. Välgörenhetsturneringen Golfa ett yrke till en kvinna ordnades för fjärde gången, nu som ett nationellt evenemang.

Kvinnobanken fick också sin första lokala grupp utomlands, i Fuengirola i Spanien. Kvinnobankens 35 lokala grupper arrangerade 500 evenemang och jippon. Kvinnobanken deltog för första gången i Finlands största företagarevent Slush där man visade upp sin verksamhet för startupföretagen.

Sedan den grundades i maj 2007 har Kvinnobanken samlat in över 9 miljoner euro för att stöda kvinnorna i utvecklingsländer. Projekt har funnits i 14 länder och 28 000 kvinnor har fått självständiga utkomstmöjligheter. Indirekt har 140 000 människor i utvecklingsländerna dragit nytta av Kvinnobankens arbete.