Jordanien

I Jordanien stöder vi syriska flyktingar på flyktinglägrena Za’atari och Azraq, och i östra Amman.

Under år 2018, KUH:s arbete i Jordanien fokuserade framförallt på att stärka flyktingarnas och de lokala jordaniernas verksamhetsförmåga samt att minska hjälpberoendet. I Jordanien verkade KUH på flyktinglägren i Za’atari och Azraq samt i huvudstaden Amman. Vi motarbetade ungdomsarbetslöshet genom att erbjuda utbildning och hjälpa unga att hitta jobb via företagssamarbeten och genom att stöda grundandet av småföretag.

Vi förstärkte det lokala kunnandet och ungas sysselsättning genom att utbilda 32 representanter från yrkesskolor och privata sektorn inom studiehandledning och arbetsinlärning. Ledare som KUH utbildat stödde 501 människor att ta sig in på arbetsmarknaden eller skaffa nya jobb. Unga blev erbjudna undervisning i bland annat engelska, IT-kunskaper, mobilreparation och handarbetsworkshops. De unga har också fått psykosocialt stöd via idrott och annan fritidsverksamhet, såsom cirkus och fotboll.