Månadsgåvan hjälper de fattigaste familjerna!

Hjälp u-ländernas allra fattigaste familjer att skaffa sitt levebröd eller katastrofdrabbade att få nödhjälp. Ditt bidrag kan rädda liv.

Ge en Annorlunda Gåva!

Kom ihåg din vän med en etisk och ekologisk gåva som förgyller vardag och fest. Ge en gåva som behövs!

Ge nu!

Nödhjälp till Sydsudan, Somalia och Kenya

Bristen på mat och vatten är katastrofal i Sydsudan, Somalia och Kenya.

Ge nu!
Työmme tuloksia, Syyria

Stunder av glädje mitt under kriget

Aya är en 15-årig flicka från Syrien. På grund av kriget var hon tvungen att lämna sitt tidigare liv och fly till ett flyktingläger.

Läs mer

Kyrkans Utlandshjälp når toppresultat inom utbildningsarbetet – nivån på globala utbildningssatsningar oroväckande

Allt som allt var 132 000 barn och unga med i Utlandshjälpens utbildningsprojekt under år 2016, och sammanlagt 4 693 lärare har deltagit i utbildningar som ordnats i verksamhetsländerna.

Läs mer

Fotbollen bygger broar och behövs också när det är krig

Läs mer

Följ vårt arbete på sociala medier