Inled året 2018 som Kyrkans Utlandshjälps månadsgivare!

Som månadsgivare hjälper du att rädda människoliv vid katastrofer och du ger världens fattigaste möjligheter att livnära sig.

Att ge en Annorlunda Gåva är en god gärning!

Med en Annorlunda Gåva gläder du dina närmaste och samtidigt ger du de allra fattigaste en helt ny start i livet.

Ge nu!

Nödhjälp till Sydsudan, Somalia och Kenya

Bristen på mat och vatten är katastrofal i Sydsudan, Somalia och Kenya.

Donera!
Työmme tuloksia, Syyria

Stunder av glädje mitt under kriget

Aya är en 15-årig flicka från Syrien. På grund av kriget var hon tvungen att lämna sitt tidigare liv och fly till ett flyktingläger.

Läs mer

Kyrkans Utlandshjälp når toppresultat inom utbildningsarbetet – nivån på globala utbildningssatsningar oroväckande

Allt som allt var 132 000 barn och unga med i Utlandshjälpens utbildningsprojekt under år 2016, och sammanlagt 4 693 lärare har deltagit i utbildningar som ordnats i verksamhetsländerna.

Läs mer

Fotbollen bygger broar och behövs också när det är krig

Läs mer

Följ vårt arbete på sociala medier