Hjälp de katastrofdrabbade i Moçambique och Zimbabwe

Läget är akut. Ge nödhjälp: mat, rent vatten och skydd.

Hjälp barnen och ungdomarna som drabbas av kriget i Syrien

Med insamlingsmedlen stöder vi återuppbyggnaden av skolor i Syrien och förbättrar möjligheterna för barn och unga att gå i skolan.

Ge en gåva >

Ge en Annorlunda Gåva

Med en Annorlunda Gåva glädjer du en vän och hjälper dem som bor i u-länder!

Kolla gåvorna >

Nu ska matsvinnet minska med ett nytt koncept – Finlands första matsvinnsbutik har öppnat

Läs mer

Organisationerna för en kampanj för rättvisa – tillsammans #manniskoremellan

Amnesty International, Kyrkans Utlandshjälp och Finlands Röda Kors förenar sina krafter för ett rättvisare Finland i kampanjen Människor emellan.

Läs mer

Rebecca gifte sig med skolan – skolgången kräver uppoffringar i Kenyas fattigaste område

David Edapals familj har levt på boskapens villkor, men långa perioder av torka och konflikter har förvandlat livet till en kamp om överlevnad. Klimatförändringen har fått pastoralisterna att sätta sitt hopp på barnens utbildning.

Läs mer

Följ vårt arbete på sociala medier