Syrien

I Syrien stöder vi interna flyktingar med utbildning och mathjälp runtom landet i samarbete med vår partnerorganisation IOCC. Vi vill säkra barnens skolgång och genom stödundervisning hjälper vi dem som tvingats till långa avbrott från skolan på grund av kriget.

Under år 2018 fokuserade KUH på att restaurera skolor i mellersta Syrien. Fungerande och säkra skolor är en av de viktigaste faktorerna när evakuerade familjer funderar på att återvända till hemtrakten. Vi stödde restaureringen av 11 skolor och bidrog med skolmaterial. Tack vare utbildningstillfällen som vi ordnade kunde 10 000 människor delta i antingen informell eller formell utbildning. 2018 fokuserade arbetet i stor utsträckning på att återuppbyggainfrastrukturen.

I fortsättningen vill KUH stöda utbildningssektorn mer heltäckande. Under verksamhetsåret fick 393 lärare kompletterande utbildning som förstärkte deras kunnande i att stöda elever som lidit av konflikterna. 39 procent av deltagarna var kvinnor. Behoven inom utbildningssektorn är enorma. 50 000 lärare har lämnat sektorn på grund av kriget.