Årsöversikt 2014

Mellanöstern

Utlandshjälpens Mellanöstern-kontor finns i Amman i Jordanien. I Mellanöstern verkar Utlandshjälpen även i Syrien, Libanon, i de palestinska områdena och i Israel.

I Mellanöstern Utlandshjälp har

Mellanöstern

Mellanöstern-kontorets finansiering
xxx

”I cirkusen har jag fått nya vänner och jag har blivit mer utåtriktad. Jag sitter inte längre sysslolös i containern. Utlandshjälpens cirkusgrupp är som en familj för mig”.

Mohammad Al-Masri, 18, Jordanien

xxx

”Jag var verkligen glad över att få komma med i Utlandshjälpens lag. Innan jag började spela fotboll hade jag inget vettigt att göra på lägret”.

Aya Al-Halaki, 13, Jordanien

Cirkus och levebröd i Mellanöstern

I JORDANIEN stöder Kyrkans Utlandshjälp syriska unga flyktingar. De erbjuds utbildning och fritidsaktiviteter som stöd för den psykiska hälsan. Projektet som påbörjades år 2012, har redan nått 6000 unga.

Vi stöder även kvinnornas utkomstmöjligheter. På hösten 2014 började flickorna spela fotboll på flyktinglägret Za’atri i Utlandshjälpens regi. I den aktiviteten deltar 30 flickor. Spelet är en möjlighet för flickorna att träffa jämnåriga kring en gemensam hobby i en trygg miljö.

I SYRIEN distribuerades nödhjälp till dem som tvingats fly från sitt hem.

I LIBANON deltog 150 unga i olika arbetsverkstäder under året. I dem studerade man bl.a. fredsbygge, barnens rättigheter och påverkansarbete. Fyllda av nya insikter och kunskaper anordnade dessa unga på eget initiativ 15 olika evenemang på olika håll i Libanon. Bland dem som drabbats av kriget i Syrien arbetade Utlandshjälpen för att öka kvinnornas utkomstmöjligheter.

DE PALESTINSKA OMRÅDENA stödde Utlandshjälpen kvinnornas utkomstmöjligheter. Som exempel kan nämnas att vi gav hönor till 64 hushåll i sammanlagt åtta byar för att underlätta hushållens svåra ekonomiska situation.

Till Gaza-området förde Utlandshjälpen humanitärt bistånd och erbjöd psykosocialt stöd till den konfliktdrabbade civilbefolkningen.

På de Palestinska områdena och i ISRAEL arbetade vi för fred genom att bland annat producera en reklam som sändes i radio i 40 dagar och över 400 gånger sammanlagt. I reklamen talade man för en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. En lösning som skulle grunda sig internationell legitimitet och den palestinska självständighetsförklaringen. Reklamen nådde ungefär en halv miljon lyssnare.

Utlandshjälpen stödde ett evenemang som anordnades för den israeliska allmänheten. Det var frågan om ett besök till den före detta palestinska byn Sar’a där det nu finns en israelisk kibbutz. För både palestinier och israeler blev besöket en sällsynt möjlighet att samtala om en svår sak som berörde båda.