Vuosikertomus 2014
Lähi-itä

Lähi-itä

Kirkon Ulkomaanavun Lähi-idän toimisto sijaitsee Ammanissa, Jordaniassa. Ulkomaanapu toimii Lähi-idässä myös Syyriassa, Libanonissa, palestiinalaisalueilla ja Israelissa.

Lähi-idässä Ulkomaanavulla on

Lähi-idän kartta

Lähi-idän aluetoimiston rahoitus
xxx

”Olen saanut sirkuksen kautta uusia ystäviä ja tullut ulospäin suuntautuneemmaksi. En enää vain istu kontissa tekemättä mitään. Kirkon Ulkomaanavun sirkusryhmä on minulle kuin perhe”.

Mohammad Al-Masri, 18, Jordania

xxx

”Olin siis todella iloinen, kun pääsin mukaan Kirkon Ulkomaanavun joukkueeseen. Ennen jalkapallon aloittamista minulla ei ollut leirillä mitään järkevää tekemistä”.

Aya Al-Halaki, 13, Jordania

Sirkusta ja toimeentuloa Lähi-idässä

JORDANIASSA Kirkon Ulkomaanapu tukee syyrialaisia pakolaisnuoria. Nuorille tarjotaan koulutusta ja henkistä hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Vuonna 2012 alkanut hanke on tavoittanut jo yli 6 000 pakolaisnuorta.

Tuemme myös naisten toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2014 Za’atrin pakolaisleirissä
käynnistettyyn tyttöjen jalkapallotoimintaan osallistuu 30 tyttöä, joille urheilu tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen harrastamiseen ikätovereiden kanssa turvallisessa ympäristössä.

SYYRIASSA Ulkomaanapu toimitti hätäapua kodeistaan pakenemaan joutuneille.

LIBANONISSA 150 nuorta osallistui vuoden 2014 aikana työpajoihin, joissa opiskeltiin muun muassa rauhanrakentamista, lasten oikeuksia ja vaikuttamistyötä. Uusia taitoja ja tietoja omaksuneet nuoret järjestivät omaehtoisesti eri puolilla Libanonia yhteensä 15 tapahtumaa. Ulkomaanapu teki Syyrian sodasta kärsineissä yhteisöissä työtä naisten toimeentulomahdollisuuksien parantamiseksi.

PALESTIINALAISALUEILLA Ulkomaanapu tuki naisten toimeentuloa. Esimerkiksi jaoimme kanoja 64 vaikeassa taloudellisessa tilanteessa elävälle kotitaloudelle kahdeksassa kylässä Länsirannalla.

Gazan alueella Ulkomaanapu toimitti humanitaarista apua ja tarjosi psykososiaalista tukea konfliktista kärsineelle siviiliväestölle.

Rauhantyötä tehtiin palestiinalaisalueilla ja ISRAELISSA. Vuonna 2014 toteutimme muun muassa radiomainoksen, jolla edistettiin rauhanomaista, kansainväliseen legitimiteettiin ja palestiinalaisten itsenäisyysjulistukseen perustuvaa ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin. Mainos lähetettiin 40 päivän aikana yhteensä 400 kertaa ja se tavoitti noin puoli miljoonaa kuulijaa.

Ulkomaanavun tuella israelilaiselle yleisölle järjestettiin tutustumispäivä entiseen Sar’an palestiinalaiskylään, jonka mailla on nykyään israelilainen kibbutsi. Päivä tarjosi sekä israelilaisille että palestiinalaisille harvinaisuuden mahdollisuuden keskustella molempien yhteisöjä koskettavasta vaikeasta asiasta.