Årsöversikt 2014

Centralafrika

Utlandshjälpens regionkontor för Centralafrika finns i Goma, i den östra delen i den Demokratiska republiken Kongo. I regionen verkar Utlandshjälpen förutom i Kongo också i den Centralafrikanska republiken, där det år 2014 fanns

Centralafrika2

Centralafrika-kontorets finansiering
xxx

”Det var djärvt av Utlandshjälpen att börja arbeta på två platser; det vill säga både på flyktinglägren och i skolorna. Vi är övertygade om att utbildning kan rädda ett barn som tvingats uppleva och se grymheter. Vårt sätt att arbeta innebär att vi vill hjälpa barnen på lägret. Dem som tvingats fly från sitt hem vill vi hjälpa att förbereda sig för den dagen de kan återvända.”

Romain Monsieur, koordinator för Utlandshjälpens humanitära arbete,
Centralafrikanska republiken

Utbildning mitt under pågående konflikter

Säkerhetsläget var år 2014 till stora delar gott i DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO, vilket innebar att Utlandshjälpen kunde fortsätta sitt arbete där tämligen ostört. På vissa områden ökade kriminaliteten, såsom t ex kidnappningarna. Masisi, där Utlandshjälpen hade ett humanitärt biståndsprojekt, drabbades av stora översvämningar.

Utlandshjälpen fortsatte att arbeta för att stärka kvinnornas rättigheter. Det gjorde man genom att erbjuda juridisk hjälp och genom att förbättra utkomstmöjligheterna. Det påverkansarbete som utfördes på nationell nivå var också framgångsrikt.

I området nära Masisi i provinsen Norra Kivu, kunde 3 700 barn som är internflyktingar, börja skolan. Utlandshjälpen reparerade fyra permanenta klassrum och byggde elva tillfälliga undervisningslokaler.

270 studeranden utdimitterades från Yrkesutbildningsprojektet som var riktat till särskilt utsatta unga. Därtill fick 80 unga lån för att starta eget företag.

Dessutom stödde Kyrkans Utlandshjälp grundandet av spar- och lånegrupper i fyrtio byar.

Utlandshjälpen fortsatte även sitt arbete med Alternatives-nätverket för samhällspåverkare i Kongo. Nätverket arbetar för en demokratisk framtid. Arbetet är särskilt viktigt inför det stundande presidentvalet nästa år.

Kyrkans Utlandshjälp har en betydande roll inom utbildningssektorn i den våldshärjade CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN. Från april till december reparerade och renoverade vi 25 skolor på tre olika områden. Från och med sommaren 2014 utfördes arbetet tillsammans med FN:s barnfond Unicef. I de renoverade skolorna studerade sammanlagt 28 000 centralafrikanska barn och unga.

Kyrkans Utlandshjälp har en betydande roll inom utbildningssektorn i den våldshärjade Centralafrikanska republiken. Bland annat anordnade vi i april 2014 en fredskonferens i Bangui. Till konferensen inbjöds de religiösa ledarna och den anordnades i samarbete med Förenta staternas administration. I konferensen deltog bland andra Banguis ärkebiskop, ordföranden för den Centralafrikanska islamföreningen och ordföranden för föreningen för landets evangeliska kyrkor.

Centralafrikas regionkontor sammanslogs med Västafrikas regionkontor i början av år 2015.